تصفیه فاضلاب

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/09

 

چند نمونه از مشکلاتی که افزایش جمعیت بوجود آورده و انواع آن.

فاضلاب:

فاضلابی که به تصفیه خانه شهری می رسد، مجموع فاضلابی است که از سه منبع مختلف در شبکه فاضلاب وارد می شود، این سه منبع عبارتند از:

الف) فاضلاب خانگی

ب) نشت آب

ج) پساب صنعتی

بنا بر تعریف مجموعه فاضلاب حاصله از سه منبع را فاضلاب شهری یا فاضلاب بهداشتی خوانند.

البته ممکن است برای شهر های ایران در شرایط موجود از مقدار مربوط به پساب صنعتی صرف نظر کرد ولی نشت آب به ویژه در شهر هایی که سطح سفره آب زیر زمینی آنها بالا است بسیار اهمیت دارد.

معمولا مقدار فاضلابی را که در طرح در نظر می گیرند معادل مقدار فاضلاب متوسط شبانه روز در مواقع غیربارانی است. باید توجه داشت که این رقم کاملا قراردادی است زیرا در ساعات مختلف شبانه روز مقدار فاضلاب از مقدار متوسط در 24 ساعت مرتبا کمتر و یا بیشتر میشود و عملا معادل آن جز در چند لحظه ممکن نمیگردد. یکی از طرق تعیین مقدار متوسط فاضلاب در 24 ساعت تعیین آب مصرفی در شهر است.

با داشتن آماری مناسب از مصرف سرانه آب شهر و تعیین حدود منطقه فاضلاب گیر و بالاخره تعداد افراد ساکن در منطقه فاضلاب گیر، به راحتی می توان مقدار متوسط فاضلاب روزانه را حساب کرد. البته این طریقه در شهر های بزرگ و یا شهر هایی که در آنها خانه سازی کامل نشده باشد چندان صدق نمی کند و در این صورت باید رقمی برای مقدار فاضلاب سرانه در نظر گرفت، که مطابق با شرایط واقعی باشد. در شهر های بزرگ مصرف آب هتل ها و رستوران ها و بیمارستان ها که به تعداد زیاد وجود دارند در موقع اندازه گیری آب مصرفی سرانه بحساب نمیآید، در حالیکه در عمل آنها نیز به صورت فاضلاب به شبکه وارد می شود. حدود این تغییرات شاید به 25 لیتر به ازای هر نفر در روز نیز برسد. لذا باید در طرح شبکه فاضلاب برای چنین شهرهایی نهایت دقت را از نظر انتخاب مقدار واقعی فاضلاب مبذول داشت زیرا این موضوع از نظر فنی و اقتصادی عامل مهمی است.

مقدار متوسط فاضلاب روزانه:

طبق توصیه کمیته استاندارد فاضلاب سازمان برنامه تا زمانی که اندازه گیری های واقعی از مقدار فاضلاب شهر های مختلف در ایران عملی نشده است رقم 150 لیتر به ازای هر نفر در روز را می توان در طرح های شبکه فاضلاب به کار برد. (این رقم شامل نشت آب نیز می باشد)

تصفیه فاضلاب در مجاورت باکتری های هوازی:

اگر در حین تجزیه مواد، اکسیژن به مقدار لازم و به طور مرتب به فاضلاب برسد باکتری های هوازی عمل تجزیه را شروع نموده و عمل می نماید. چنانکه ملاحظه می شود ابتدا مواد آلی ازت دار تبدیل به آمونیاک و سپس به نیتریت و نیترات میگردد. نیترات ها که در واقع جزو مواد غذایی بسیار مناسب برای گیاهان محسوب میشود توسط گیاه جذب و باعث رشد بهتر آنها می گردد. از طرفی خود گیاهان نیز توسط حیوانات خورده شده و در ساختمان سلول های بدن آنها کمک مینماید. مواد آلی فوق دوباره به صورت مواد آلی پس مانده دفع شده و این گردش بیانت ها از نو آغاز می شود. در تمام این تحولات اکسیژن برای تنفس موجودات زنده و همچنین سایر تغییرات و تبدیلات شیمیایی دیگر و به منظور تثبیت مواد کربنی و سولفوری بصورت کربناتها و سولفات ها لازم است.

تصفیه و تجزیه فاضلاب در مجاورت باکتری های غیر هوازی:

زمانیکه اکسیژن در مجاورت فاضلاب نباشد، باکتری های هوازی دیگر قادر به ادامه حیات و استفاده از مواد غذایی نخواهند بود. در چنین حالتی باکتری های غیر هوازی که قادر به استفاده از اکسیژن مواد آلی هستند وارد میگردند. بدین ترتیب تجزیه مواد در اثر وجود باکتریهای غیرهوازی، سبب بوجود آمدن اسیدهای آلی، کربناتهای اسیدی، اکسید کرین و هیدروژن سولفوره شده و در مرحله بعدی آمونیاک، کربناتهای اسیدی اکسید کربن و سولفیتها بوجود میآیند. در مرحله نهایی تجزیه و تخمیر، آمونیاک، متان، اکسید کربن و سولفیتها بوجود می آیند. در مرحله نهایی تجزیه و تخمیر، آمونیاک،متان، اکسید کربن و سولفیت ها تولید می گردند. در تصفیه خانه های فاضلاب، حوض های هوا رسانی، واحد اصلی در تجزیه و تصفیه فاضلاب یعنی از بین بردن مواد آلی و کاهش مقدار ( بی. او. دی ) می باشد و در واقع در این واحد است که تصفیه در مجاورت باکتری های هوازی انجام می گیرد. تجزیه و تخمیر مواد لبنی که در آنها هوا دمیده نمیشود را هضم لجن می نامند که توسط باکتری های هوازی و در مخازن هاضم انجام میپذیرد و تولید گاز های متان و اکسید کربن موید چنین تخمیری است.

لزوم آزمایشات فاضلاب:

فاضلاب را به منظور زیر آزمایش تحلیلی می کنند.

الف) تعیین و تشخیص مواد متشکله اش که اطلاع از آن در رفع مشکلات تصفیه خانه سودمند است.

ب) تصمیم در انتخاب نوع وسائل و روش تصفیه

ج) تنظیم و کنترل هر یک از واحد های تصفیه خانه در جریان تصفیه فاضلاب

د) تعیین مشخصات فاضلاب خروجی و مقایسه آن با مشخصات فاضلاب ورودی برای اطلاع از بازده تصفیه خانه.

آزمایش تحلیلی فاضلاب:

آزمایشاتی که از فاضلاب بعمل می آید شامل آزمایش های فیزیکی، مطالعات بهداشتی، آزمایش های شیمیایی و بالاخره آزمایش های زیستی است. مجموع تمام آزمایش های شیمیایی و بالاخره آزمایش های زیستی است. مجموع تمام آزمایش های معمول در کار فاضلاب را آزمایش تحلیلی فاضلاب می نامند.

آزمایش فیزیکی:

 

آزمایش های فیزیکی برای تعیین درجه حرارت، رنگ، بو. تیرگی فاضلاب است. اطلاع از درجه حرارت از نظر بازده عملیات واحد ها بسیار مهم است. رنگ فاضلاب در تشخیص ظاهری و فوری آن کمک میکند فاضلاب تازه به رنگ خاکستری است، رنگ های تیره و سیاه دال بر کهنگی فاضلاب و مطمئنا همراه با تعفن است. بوی فاضلاب نیز ناشی از ماندگی فاضلاب است، همانطور که تیرگی آن نتیجه کهنگی می باشد البته باید توجه داشت که فاضلاب اصولا تیره می باشد ولی فاضلاب کهنه تیرگیش شدیدتر است.

مطالعات بهداشتی:

تعیین و اطلاع از منابع دفع فاضلاب شهر به شبکه جمع آوری فاضلاب حائز اهمیت است. مثلا اطلاع از اینکه تاسیسات بهداشتی بزرگی از قبیل بیمارستان ها و آسایشگاه ها، فاضلاب خود را به شبکه شهر وارد می سازند و با این کار پساب کارخانجات به شبکه مذکور تخلیه می گردد از نظر انتخاب روش های تصفیه فاضلاب، موثر واقع خواهد شد.

آزمایشات شیمیایی:

آزمایشات شیمیایی که در واقع اساسی ترین آزمایشات فاضلاب محسوب میشود به شرح ذیل است:

الف) تعیین خاصیت اسیدی و یا قلیایی

ب) مواد متشکله

ج) اکسیژن محلول،

د) شدت آلودگی

آزمایشات زیستی:

در فاضلاب انواع مختلف موجودات ریز ذره بینی یافت می شوند. کوچکترین آنها از نوع ویروسی است که با میکروسکوپ های قوی نیز دیده نمی شوند. پس از ویروس ها باید از باکتری ها نام برد که معمولا با کمک میکروسکوپ های بسیار قوی قابل رویت است. دست سوم را موجودات ریز ذره بینی تشکیل می دهند که با میکروسکوپ های عادی هم می توان آنها را دید.

موجودات زنده در فاضلاب ممکن است مضر و یا مفید باشند. باکتری های مضر موجود در فاضلاب ضد عفونی نشده، سبب آلودگی منابع طبیعی آب گردیده و در صورت آشامیدن بر اثر وجود باکتری های پاتوژنیک موجب بروز امراض مختلفی نظیر اسهال خونی می گردند. باید توجه داشت که تعداد زیاد موجودات زنده در فاضلاب دلیل بر آلودگی شدید آن نیست و از نظر انتخاب واحد های تصفیه خانه نیز تاثیری ندارد. ولی عدم وجود باکتری ها دلیل بر وجود پساب صنعتی در فاضلاب شهری به مقدار زیاد است. تعداد باکتری ها در فاضلاب شهری بین 2 تا 20 میلیون در هر میلیلیتر تغییر می کند.

آشغالگیری و آشغالگیر ها:

شناسایی: آشغالگیر ها عبارت از وسیله ای است که در ابتدای تصفیه خانه از نظر تامین مقاصد زیرین تعبیه میگردد:

الف ) حفاظت تلمبه ها، لوله های لجن و حوض های ته نشینی در مقابل گرفتگی

ب ) خوشایند کردن وضع ظاهری واحد های مختلف تصفیه خانه

ج ) تاثیر کامل مواد ضد عفونی نظیر کلر بر فاضلاب تصفیه شده، باتوجه به اینکه مواد ضد عفونی بر روی مواد جامد شناور چندان تاثیری ندارد.

بدین ترتیب سعی می شود مواد جامد شناور نظیر کاغذ و پارچه و غیره حتی الامکان، از جریان تصفیه خارج گردد. از نظر موقعیت، آشغالگیر را باید در محلی که به سهولت قابل دسترسی و تمیز کردن باشد بنا نمود.

انواع آشغالگیر ها:

آشغالگیر ها را از شبکه های سیمی یا صفحات فلزی سوراخ دار و بالاخره از میله هایی که در فواصل معینی از یکدیگر قرار گرفته اند می سازند. معمولا در تصفیه فاضلاب شهری از آشغالگیر های میله ای و در تصفیه پساب صنعتی از انواع دیگر آن استفاده می کنند. انواع آشغالگیر میله ای ؛ دهانه فراخ و دهانه تنگ.

آشغال خردکن ها:

شناسایی ؛ آشغال خرد کن عبارت از وسیله ایست که برای انجام مقاصد زیر در ابتدای تصفیه خانه و بعد از آشغالگیر میله ای دهانه فراخ نصب میکنند:

الف) رفع مشکلات ناشی از دفع مواد شناور جمع آوری شده.

ب) حفظ وضع ظاهری تصفیه خانه در محل آشغالگیر.

ج) جلوگیری از ایجاد بو و رشد و نمو مگس در محل آشغالگیر.

انواع آشغال خردکن و طرز کار آنها دو روش مختلف برای خرد کردن مواد جامد شناور و غیرشناور وجود دارد. یکی آنکه دستگاه به طور مرتب و در تمام مدت شبانه روز کار میکند، دوم اینکه بطور متناوب و برحسب مقدار آشغال ورودی بکار افتاده و مواد را خرد میکند. نوع اول که در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی معمول است، از کل استوانه دوار با شیارهای افقی و یک تیغه برای ثابت تشکیل شده است. در اثر دوران استوانه و جریان فاضلاب به داخل آن مواد روی بدنه استوانه جمع شده و توسط تیغه بران خرد میشوند و از لای شیارها عبور کرده و به واحدهای بعدی تصفیه خانه رانده میشوند. دهانه شیارها در آشغال خردکن های مختلف در حدود 4 تا 9 میلیمتر میباشد. نوع دوم که در آلمان ساخته میشود، از میله های نیم دایره ای شکل و یک آشغال روب و بالاخره دستگاه خرد کننده تشکیل شده است. مواد شناور که به تدریج روی میله ها جمع می شود سبب بالا آمدن سطح فاضلاب در بالا دست وایجاد اختلاف ارتفاعی در دو سمت میله ها می گردد.

هرگاه این اختلاف از حد معینی بیشتر شد آشغال روب بکار افتاده و مواد را به سمت دستگاه خرد کننده که جنب کانال اصلی است هدایت میکند.

حوض های دانه گیری:

تعریف دانه: تمام مواد جامد دانه ای، اعم از شن، ماسه، نرمه خاک، خاکستر و مواد ریز معدنی دیگر و یا هسته میوه جات و دانه های نباتی و بالاخره هر نوع مواد دانه ای اعم از معدنی و یا آلی، در مبحث فاضلاب « دانه » اطلاق میشود مشروط بر آنکه دارای صفات زیر باشد

الف) در جریان تصفیه تجزیه و فاسد نشود.

ب) سرعت ته نشینی آن بیش از سرعت ته نشینی مواد جامد فاسد شدنی از جنس آلی باشد.

 شناسایی: حوض های دانه گیری را برای انجام مقاصد زیر بنا میکنند:

الف) حفاظت وسایل مکانیکی در مقابل سایش

ب) کاهش در گرفتگی لوله ها که در اثر ته نشینی مواد دانه ای بویژه در تغییر جهت جریان حادث میگردد. ج) سهولت در تمیز کردن حوضهای ته نشینی و مخازن هاضم.

در تصفیه خانه ها معمولا اگر از آشغالگیر استفاده شود، حوض دانه گیری را بعد از آن بنا میکنند تا از ورود مواد شناور نظیر پارچه و کاغذ بداخل حوض دانه گیری جلوگیری بعمل آید. زیرا وجود این مواد سبب بروز اشکالاتی در کار دانه روبهای مکانیکی میگردد.

موقعیت حوضهای دانه گیری بست به آشغال خرد کن بر حسب شرایط محلی و نوع تصفیه خانه فرق کرده ممکن است قبل و یا بعد از آشغال خرد کن و حتی قبل از تلمبه خانه اصلی تصفیه خانه فاضلاب نیز ساخته شود.

طرق مختلف دانه گیری:

بطور کلی دو طریقه برای ته نشین ساختن دانه ها موجود است:

الف ) کم کردن سرعت جریان فاضلاب در حوضهای دانه گیری.

ب ) بوجود آوردن سرعتی ثابت در تمام طول حوض دانه گیری

ته نشینی و حوض های ته نشینی:

تعریف ته نشینی ؛ منظور از ته نشینی در مبحث فاضلاب مجموعه عملیات زیر است:

الف) جدا نمودن مواد جامد معلق با ته نشین ساختن آنها.

ب) مجتمع کردن آنها جهت تسهیل در امر تخلیه و دفع.

ج) خارج کردن آنها از جریان تصفیه

عمل ته نشینی به دو طریق صورت میگیرد، یکی ته نشینی شیمیایی است که با افزودن مواد شیمیایی ممکن میشود، دیگری ته نشینی ساده است که در آن نیروی وزن عامل اصلی ته نشینی میباشد.

ته نشینی شیمیایی:

در سال 1740 میلادی برای اولین بار روش ته نشینی شیمیایی در پاریس مورد تحقیق و آزمایش قرار گرفت. در سال های 1857 ـ 1880 این طریقه ته نشینی در انگلستان مورد توجّه بیشتری واقع شد و روز به روز اهمیت آن در امر تصفیه فاضلاب و آب بیشتر گردید. ته نشینی شیمیایی که در واقع به منزله تصفیه کاملی بود. با پیدایش طریقه تصفیه زیستی اهمیت خود را از دست داد در حال حاضر ته نشینی شیمیایی بندرت در تصفیه فاضلاب شهری بکار می رود و فقط در حالات خاصی، مانند تصفیه پساب صنعتی، ممکن است از این طریق استفاده نموده به طور کلی علل عمده عدم پیشرفت این طریقه در تصفیه فاضلاب در دو مطلب زیر خلاصه می گردد:

1) مقدار کاهش ( بی ـ او ـ دی ) فاضلاب در طریقه شیمیایی در مقایسه با تصفیه به طریق زیستی کمتر است. یعنی بازده تصفیه زیستی بهتر از بازده تصفیه شیمیایی است.

2) مواد لجنی در این طریقه بصورت انباشته در آمده و عمل جمع آوری تخلیه را مشکل می سازد.

حوض های ته نشینی:

تئوری ته نشینی: اگر مایعی که محتوی ذرات جامد است در حالت سکون قرار گیرد به تدریج آن قسمت از ذرات جامد که دارای وزن مخصوصی بیش از وزن مخصوص مایع میباشد شروع به سقوط و ته نشینی می نماید. این موضوع ظاهرا ساده در واقع اساس طرح و محاسبات حوض های ته نشینی را تشکیل میدهد.

شناسایی: حوض های ته نشینی به منظور ته نشین ساختن مواد جامد ریز دانه به قطر های کمتر از 2/0 میلیمتر، و تخلیه آنها ساخته میشود البته همان طور که گفته شد دانه های به قطر بیش از 2/0 میلیمتر توسط حوض های دانه گیری قبلاً از جریان تصفیه خارج شده اند.

در این مرحله فاضلاب خروجی تصفیه شده دارای مواد معلق کمتری بوده و بالطبع زلال تر است و بدین ترتیب فاضلاب خروجی از نظر مصارف زراعتی کاملا بدون اشکال میشود.

انواع حوض های ته نشینی:

حوض های ته نشینی را می توان بر حسب مواد زیر تقسیم بندی نمود.

الف) ماهیت کار.

ب) طرز ته نشینی و تخلیه لجن جمع آوری شد

ج) شکل ظاهری

د) ادواتی که برای لجن روبی بکار می روند.

صافی های چکنده:

شناسایی: صافی های چکنده براساس تصفیه طبیعی که در رودخانه ها در اثر رشد و نمو موجودات زنده ذره بینی و بوجود آمدن لایه لجنی لزج که موجب تصفیه و تمیز شدن آب رودخانه می گردد، بوجود آمد. فرق عمده تصفیه فاضلاب دفع شده در رودخانه و با عبور دادن آن از صافی های چکنده، سرعت بیشتر در امر تصفیه است.

کلرزنی:

شناسایی: به منظور تامین مقاصد زیر از ترکیبات شیمیایی کلردار در تصفیه خانه های فاضلاب استفاده میکنند.

الف) گند زدایی فاضلاب خروجی.

ب) کاهش مقدار ( بی ـ او ـ دی)

ج) جلوگیری از بو

د) جلوگیری از خورده شدن بتن و ادوات مکانیکی توسط مواد اسیدی تولید شده در جریان تصفیه.

* جلوگیری از خوردگی بتن در فاضلاب ها یا مخازن بتنی در هنگام بتون ریزی از مواد افزودنی های بتن باید استفاده شود و در هنگامی که مخازن بتنی دچار مشکل آب بندی می گردند باید از ملات های آب بند بتن و در قسمت هایی که مواد فاضلابی باعث تخریب بتن شده اند از ملات های تعمیری بتن یا ترمیم کننده بتن و همچنین از چسب لاتکس جهت اتصال بتن قدیم به جدید استفاده نمود.

هـ) جلوگیری از رشد و نمو مگس و حشرات در صافی های چکنده،

و) شکستن کفاب تولیدی در حوض های ایمهاف.

در تصفیه خانه های بزرگ عموما از کلر مایع و در تصفیه خانه های کوچک معمولا از ترکیبات کلردار استفاده می کنند. از جمله ترکیبات کلردار، آهک کلردار است که به شکل گرد سفید رنگی با 35 درصد کلر میباشد، و دیگر هیپوکلریت سدیم است که بصورت محلول مصرف میگردد و دارای 70 درصد کلر میباشد.

لوله های مصرفی برای انتقال کلر:

برای انتقال کلر از لوله های چدنی ریزدانه و یا لوله های پلاستیکی (PVC) می توان استفاده کرد.

طریقه مصرف کلر در جریان تصفیه فاضلاب:

مواضع مختلف کلرزنی در تصفیه خانه بطور خلاصه عبارتند از:

الف) فاضلاب روی ورودی به تصفیه خانه.

ب) کانال ورودی به حوض ته نشینی یا حوض ته نشینی نهایی.

ج) کانال خروجی از حوض های ته نشینی نخستین یا نهایی.

د) حوض های کلر زنی و بالاخره،

هـ) در فاضلابروی خروجی از تصفیه خانه

اصول کار تصفیه فاضلاب خروجی تا حد زلال سازی:

باتوجه به اینکه فاضلاب خروجی چندان آلوده نمی باشد لذا میتوان از کلیه روش های معمول در تصفیه آب نظیر صافی های ماسه ای با سرعت کم یا زیاد استفاده نمود و یا صافی های با دهانه های ذره بینی را که 15 سال پیش به بازار عرضه شد برای این منظور به کار برد.

درجه تصفیه حاصله ـ به طور کلی بازده واحد های زلال سازی فاضلاب بیش از 50 درصد است و به همین جهت می توان شدت آلودگی و مواد جامد معلق فاضلاب تصفیه شده را به 10 و حتی 5 میلیگرم در لیتر تقلیل داد.

مراحل بعدی عبارتند از:

تصفیه و دفع لجن، هضم لجن، مخازن هاضم، حوض تغلیظ لجن، دفع لجن هضم شده، آماده کردن لجن، بستر های لجن، خشک کن، دفع فاضلاب و ترقیق فاضلاب، تلمبه و تلمبه خانه

سایر مقالات
کاربرد مواد نانو ساختار بتن در صنعت ساختمان
کاربرد مواد نانو ساختار بتن در صنعت ساختمان
مواد نانو به عنوان موادی که حداقل یکی از ابعاد آن (طول ، عرض ، ضخامت ) زیر 100nmباشد تعریف شده اند ، یک نانومتر یک هزارم میکرون یا حدود 100000 برابر کوچکتر از موی انسان است . به طور کلی ،در یک تقسیم بندی عمومی ، محصولات نانو مواد را می توان به صورت های زیر بیان کرد :   
ادامه مطلب
انواع سیمان و خصوصیات آن‌ها (بخش ۲)
انواع سیمان و خصوصیات آن‌ها (بخش ۲)

با ترکیب و ذوب کردن مواد باکسیت، آهک و کلینکر با یکدیگر، سیمان با آلومینای بالا تولید می ‌شود. گیرش اولیه و گیرش نهایی این نوع سیمان به ترتیب ۳٫۵ و ۵ ساعت طول می‌کشد. بنا بر این این سیمان جزو سیمان‌های زود سخت شونده نیز محسوب می‌شود.

ادامه مطلب
بتن پاششی و ملات ترمیمی بتن
بتن پاششی و ملات ترمیمی بتن
بتن پاششی و ملات ترمیمی پاششی در سالهای اخیر در ساخت و سازمهندسی اهمیت افزوده ای یافته است . یکی از ویژگی هایی که در بتن پاششی باید تامین شود حداقل ریخته پاش و بازگشت بتن از سطحی است که بتن بر روی آن پاشیده می شود . چسبندگی زیادی که با استفاده از مواد قوام آور به دست می آید به طور قابل ملاحظه ای باعث کاهش بازگشت می شود .لایه های ضخیم از ملات ترمیمی پاششی بدون مواد افزودنی تند گیر کننده ممکن است از شکم دادگی در سطوح عمودی آسیب ببیند . این مشکل می تواند با استفاده از الیاف ریز کاهش یابد اما با استفاده از مواد قوام آور بیشتر می توان به حل این مشکل کمک نمود.
ادامه مطلب
زمینه های کاربرد ژئوتکستایل
زمینه های کاربرد ژئوتکستایل
ژئوتکستایل ها به طور کلی در توده خاک می توانند بوسیله توسعه نیروهای کششی نقش تقویت کنندگی داشته باشند. در واقع یک ژئوتکستایل استحکامی باعث تغییر واکنش آسفالت جاده نسبت به نیرو های وارده می شود.
ادامه مطلب