سیستم قاب ساده بتنی نیمه پیش ساخته K با دیوار برشی بتن مسلح درجا

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/09
ضوابط و الزامات

1. اجرای این سیستم سازه ای به صورت قاب ساختمانی ساده بتن مسلح متشکل از اعضای نیمه پیش ساخته با اتصالات تر (درجا) و دیوار های برشی بتن آرمه درجا است که محدودیت های آن مطابق استاندارد 2800 می باشد.
2. ضخامت دیوار های بتن آرمه نباید از 15 سانتیمتر کمتر باشد.
3. بتن مصرفی باید از نوع بتن سازه ای و با حداقل مقاومت 20 مگاپاسکال باشد.
4. منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع مطابق استاندارد 2800 الزامی است.
5. بارگذاری ثقلی و لرزه ای این سیستم، به ترتیب بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "بارهای وارد بر ساختمان" و استاندارد 2800 صورت گیرد.
6. در طراحی سازه ای این سیستم، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه" مد نظر قرار گیرد و در طراحی، ساخت، نصب و اجرای اعضا و اتصالات قطعات پیش ساخته، رعایت آخرین ویرایش آیین نامه ACI318 و راهنمای طراحی PCI الزامی است.
7. در صورت تعبیه اعضای مرزی در دیوارهای برشی بتن مسلح، ضروری است این اعضا به صورت درجا اجرا شوند و در نظر گرفتن ستون های پیش ساخته قاب به عنوان اعضای مرزی مورد تایید نمی باشد.
8. در نظر گرفتن تمهیدات لازم در هنگام بتن ریزی در محل اتصال تیر ها به ستو ن های پیش ساخته برای تامین کیفیت مناسب بتن ضروری است مانند: ویبره مناسب در آن محل ها و …
9. لازم است تمهیدات جهت تحمل نیروی Uplift در اتصال ستون بالایی به ستون پایینی صورت گیرد لازم مانند: دندانه دار کردن شیار های تعبیه شده در بالای ستون پایینی
10. تامین ضوابط دیافراگم صلب و همچنین تامین پیوستگی و یکپارچگی برای کلیه سقف ها الزامی است.
11. اتصال سقف به قاب و دیوار به صورت پیوسته و یکپارچه طراحی و اجرا شده و میلگرد گذاری لازم بر این اساس در محل اتصال انجام شود همچنین تامین پیوستگی و یکپارچگی در محل اتصال تیر به ستون و اجرای میلگرد گذاری لازم ضروری است.
12. در نصب و اجرا، این سیستم جهت تحمل بارهای حین اجرا کنترل شود.
13. تمهیدات لازم جهت تامین پایداری قطعات پیش ساخته بتون الحاقی به ساختمان مانند: را ه پله ها، جا ن پنا ه ها و … در برابر نیرو های وارده صورت گیرد.
14. در خصوص این سیستم، رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان "حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق " و همچنین الزا مات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربرى و وظیفه عملکردى اجزاى ساختمان الزامى است.
15. در خصوص این سیستم، رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان "صرفه جویی در مصرف انرژی" الزامى است.
16. صدا بندی هوابرد جداکننده های بین واحد های مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "عایق بندی و تنظیم صدا" تامین شود.
17. لازم است تمهیدات لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران صورت پذیرد.
18. کلیه مصالح و اجزا در ا ین سیستم اعم از معماری و ساز های از حیث دوام، زیست محیطی و … باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آیین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تا یید به کار گرفته شود.

 
سایر مقالات
مشکلات ترمیم سازه بتنی شامل چه مواردی است؟
مشکلات ترمیم سازه بتنی شامل چه مواردی است؟

جهت رسیدگی به مشکلات ترمیم سازه بتنی با توجه به معایبی که دارند مانند بازدهی کم و یا نیاز به امکانات و فن آوری خاص امروزه روش های مقاوم سازی با استفاده از کامپوزیت توسعه روزافزون دارد . محدودیت استفاده و کاربرد کامپوزیت در مهندسی ساختمان به قیمت بالای آنها بر می گردد. 

ادامه مطلب
اسلامپ یا پمپ پذیری بتن
اسلامپ یا پمپ پذیری بتن

معمولا اسلامپ بتن  بعد از پمپ شدن کمی کاهش میابد .  افت اسلامپ  مختصری در حدود 2/5 تا 5  سانتیمتر برای انواع بتن در فرآیند پمپ کردن  عادی میباشد افت اسلامپی بیش از این می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند نسبت بندی مصالح سنگدانه ها تخلخل از دست رفتن هوای وارد شده شرایط آب و هوایی و عدم دسترسی به تجهیزات مناسب برای پاک کردن بتن باشد در صورت بروز مشکل برای پمپ کردن بتن 
ادامه مطلب
عوامل فساد بتن و پیدا کردن روشهای جدید مبارزه با فساد بتن
عوامل فساد بتن و پیدا کردن روشهای جدید مبارزه با فساد بتن

علیرغم اینکه مدت نسبتا زیادی از پیرایش بتن نمی گذرد ( حدود 125 سال ) شناخت علل فساد در پروسه ی تحقیقات میدانی و جلوگیری از بروز آن ‏‏، مقاومت زیاد ، استحکام و شکل پذیری بتن استفاده از این ماتریال را با استقبال روز افزونی مواجه ساخته است . با توجه به گستردگی استفاده از بتن نتایج بهره وری از آن همواره رضایت بخش نبوده و در پاره ای از موارد مسائل و مشکلاتی بوجود آورده است . در سازه های بتونی این پرسش مطرح است که آیا بتن با ترکیبات اولیه ی خویش به تنهایی توانسته است در شرایط زمانی و مکانی مختلف عملکرد بهینه ای داشته باشد ؟ متاسفانه بررسی ها و تحقیقات انجام شده در این زمینه ، پاسخ منفی را بدست می دهد .

ادامه مطلب
بتن مسلح به الیاف شیشه ای
بتن مسلح به الیاف شیشه ای

بتن مسلح به الیاف شیشه ای بتنی است که توسط الیاف شیشه ای تسلیح شده و به واسطه اشتراک سیلیس در سیمان بکار رفته و الیاف ، یک کریستالیزاسیون بین بتن و الیاف بوجود می آید که باعث افزایش مقاومت های بتن خصوصاً مقاومت کششی پایین خواهد شد و در نتیجه ترکهای سطحی نیز بوجود نخواهد آمد .

ادامه مطلب