سیستم قاب ساده بتنی نیمه پیش ساخته K با دیوار برشی بتن مسلح درجا

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/09
ضوابط و الزامات

1. اجرای این سیستم سازه ای به صورت قاب ساختمانی ساده بتن مسلح متشکل از اعضای نیمه پیش ساخته با اتصالات تر (درجا) و دیوار های برشی بتن آرمه درجا است که محدودیت های آن مطابق استاندارد 2800 می باشد.
2. ضخامت دیوار های بتن آرمه نباید از 15 سانتیمتر کمتر باشد.
3. بتن مصرفی باید از نوع بتن سازه ای و با حداقل مقاومت 20 مگاپاسکال باشد.
4. منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع مطابق استاندارد 2800 الزامی است.
5. بارگذاری ثقلی و لرزه ای این سیستم، به ترتیب بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "بارهای وارد بر ساختمان" و استاندارد 2800 صورت گیرد.
6. در طراحی سازه ای این سیستم، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه" مد نظر قرار گیرد و در طراحی، ساخت، نصب و اجرای اعضا و اتصالات قطعات پیش ساخته، رعایت آخرین ویرایش آیین نامه ACI318 و راهنمای طراحی PCI الزامی است.
7. در صورت تعبیه اعضای مرزی در دیوارهای برشی بتن مسلح، ضروری است این اعضا به صورت درجا اجرا شوند و در نظر گرفتن ستون های پیش ساخته قاب به عنوان اعضای مرزی مورد تایید نمی باشد.
8. در نظر گرفتن تمهیدات لازم در هنگام بتن ریزی در محل اتصال تیر ها به ستو ن های پیش ساخته برای تامین کیفیت مناسب بتن ضروری است مانند: ویبره مناسب در آن محل ها و …
9. لازم است تمهیدات جهت تحمل نیروی Uplift در اتصال ستون بالایی به ستون پایینی صورت گیرد لازم مانند: دندانه دار کردن شیار های تعبیه شده در بالای ستون پایینی
10. تامین ضوابط دیافراگم صلب و همچنین تامین پیوستگی و یکپارچگی برای کلیه سقف ها الزامی است.
11. اتصال سقف به قاب و دیوار به صورت پیوسته و یکپارچه طراحی و اجرا شده و میلگرد گذاری لازم بر این اساس در محل اتصال انجام شود همچنین تامین پیوستگی و یکپارچگی در محل اتصال تیر به ستون و اجرای میلگرد گذاری لازم ضروری است.
12. در نصب و اجرا، این سیستم جهت تحمل بارهای حین اجرا کنترل شود.
13. تمهیدات لازم جهت تامین پایداری قطعات پیش ساخته بتون الحاقی به ساختمان مانند: را ه پله ها، جا ن پنا ه ها و … در برابر نیرو های وارده صورت گیرد.
14. در خصوص این سیستم، رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان "حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق " و همچنین الزا مات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربرى و وظیفه عملکردى اجزاى ساختمان الزامى است.
15. در خصوص این سیستم، رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان "صرفه جویی در مصرف انرژی" الزامى است.
16. صدا بندی هوابرد جداکننده های بین واحد های مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "عایق بندی و تنظیم صدا" تامین شود.
17. لازم است تمهیدات لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران صورت پذیرد.
18. کلیه مصالح و اجزا در ا ین سیستم اعم از معماری و ساز های از حیث دوام، زیست محیطی و … باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آیین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تا یید به کار گرفته شود.

 
سایر مقالات
نحوه مقاوم سازی سازه بتنی
نحوه مقاوم سازی سازه بتنی
تیرها، عرشه ها، ستون ها و دیوارها می توانند با قرار دادن میلگردهای مسلح کننده طولی و رکاب ها یا بستن دور اعضاء و سپس پوشاندن عضو به وسیله بتن پاشی یا بتن ریزی درجا در محل مقاوم سازی شوند. بتن چسبندگی بین میلگردهای جدید و عضو موجود را میسر می کند، بتن پاشی اضافه شده اندازه عضو را افزایش می دهد. اضافه شدن بار عضو ناشی از این قبیل موارد باید کنترل شود.
ادامه مطلب
بتن پلاستیک چیست؟
بتن پلاستیک چیست؟
جهت کنترل تراوش آب از پی سد باید به جنس لایه‌های زمین در محل پی سد و میزان اهمیت سد و تکنولوژی اجرایی قابل‌دسترسی توجه فراوانی نمود. از این‌رو اجرای پرده تزریق ـ پوشش بالادست و دیوار آب‌بند از جمله اقداماتی است که می‌توان جهت کنترل تراوش از پی سد بکار گرفت.
ادامه مطلب
مواد افزودنی شیمیایی بتن به چند دسته تقسیم می شود
مواد افزودنی شیمیایی بتن به چند دسته تقسیم می شود

هدف استفاده از افزودنی های کاهنده آب کاهش آب اختلاط در اسلامپ ثابت به منظور افزایش مقاومت ، کاهش عیار سیمان در مقاومت ثابت و یا افزایش روانی و اسلامپ بتن در نسبت آب به سیمان ثابت می باشد. استفاده از ان افزودنی ها مشخصات بتن های ساخته شده با سنگدانه های با دانه بندی نامناسب را بهبود بخشیده و برای بتن ریزی در شرایطی که قرار دهی بتن با دشواری هایی همراه است مفید می باشد.

ادامه مطلب