بتن های پر مقاومت

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/05

بتن پر مقاومت بتنی است دارای مقاومتی برابر یا بیش از  41 مگاپاسکال باشد نسبت آب به سیمان در این بتن ها از 0/25  برای مقاومت بیش از 80 مگا پاسکال در سن 56 روزه تا 0/4  برای برخی بتن ها در سن 28 روزه متغیر است . مهمترین عوامل در تولید بتن پر مقاومت عبارت است از کاربرد سیمان مناسب در تامین مقاومت های زیاد نسبت آب به سیمان کم و سنگدانه های با مقاومت زیاد و  تمیز که دارای اندازه و دانه بندی مناسبی باشند روش جایزه ای به تن و میزان تراکم  آرماتور ها تعیین کننده بزرگترین اندازه سنگ دانه و دانه بندی مصالح سنگی می باشد استفاده از نسبت آب به سیمان کم مهمترین گام برای دستیابی به بتن پر مقاومت است در عمل با استفاده از افزودنی های فوق روان کننده به دست می آیند.

در صورتی که نسبت آب به سیمان کمتر از 0/35  باشد معمولاً افزودنی فوق روان کننده برای کنترل مقدار آب اختلاط در محل تولید بتن به مخلوط اضافه شده و در مرحله بعدی به منظور تسهیل قرار دهید مقداری افزودنی نیز در پای کار به بتن اضافه می شود برای مثال در مخلوطی با نسبت آب به سیمان 0/33  و آب اختلاطی در حدود 150 کیلوگرم بر مترمکعب می توان از مقادیر معمول افزودنی برای  ایجاد اسلام پی معادل 100 تا 150 میلی متر استفاده کرد بتن به پای کار و پیش از بتن ریزی برای دستیابی به اسلامپ  مطلوب جهت پمپ کردن بتن  و با توجه به روش بتن ریزی می توان برای مرتبه دوم مقدار از افزودنی را به مخلوط اضافه کرد این  روش دو مرحله ای در اضافه کردن افزودنی تاخیر ایجاد شده در زمان گیرش را کاهش می دهد و به خصوص برای بتن ریزی دال  و مواقعی که عملیات پرداخت از طریق مال کشی انجام میشود بسیار پرکاربرد  می باشد.

بتن پیش ساخته / پیش تنیده -  روند سریع کسب مقاومت کوتاه مدت تسهیل جای دهید و گردش سریع تر قالب ها در پروژه از مزایایی هستند که در بتن هایی با نسبت آب به سیمان کم در ساخت قطعات پیش ساخته و پیش تنیده به خوبی شناخته شده هستند. قطعات پیش ساخته معمولاً از نظر هندسی به گونه ای هستند که بتن ریزی آنها نیازمند بتن هایی با اسلامپ زیاد است.و علاوه بر این برای تفریح در کاربرد مجدد قالب ها بتن مورد استفاده در این قطعات باید روند کسب مقاومت سریعی داشته باشد.

بتن های پر مقاومت

بتن های پر مقاومت

 اضافه کردن آب به بتن برای افزایش اسلامپ روند کسب مقاومت را کند کرده در حالی که استفاده از افزودنی های فوق روان کننده و افزایش اسلامپ در مقدار آب ثابت به تسریع روند  کسب مقاومت نیز کمک می کنند استفاده از افزودنی فوق روان کننده برای تولید بتن خود تراکم در نسبت آب به سیمان برابر یا کمتر از بتن معمولی سرعت تولید را افزایش داده نیاز به ترمیم اشکالات موجود در سطح بتن را برطرف میکند . نمونه ای از قطعات بتنی پیش ساخته شده در شکل 3-24 نشان داده شده است در این قطعات از بتن خود تراکم با مقاومت 55 مگاپاسکال استفاده   شده   است.

بتن های تزیینی -  بهترین های تزئیناتی همواره در معرض دید بوده و به همین دلیل نیازمند تمهیدات خاصی در مورد انتخاب مصالح قالب بندی جایده ای و پرداخت برای دستیابی به ظاهر مورد نظر می باشند بتن های تزئیناتی باید  ظاهر مناسب و  یکنواختی داشته و اشکالات موجود در آنها حداقل باشد باید تا حد ممکن طرح قالب را به خود بگیرد و به همین دلیل باید از کارایی زیادی برخوردار باشدطرح اختلاط بهینه فروش تراکم مناسب باید با ساخت طرح اختلاط های مقدماتی و امتحان طرح های اختلاط در قالب های آزمایشی تعیین شود در صورت استفاده از افزودنی های فوق روان کننده در ساخت بتن تزیینی برای دستیابی به رنگ یکنواخت در کل قطعات استفاده از افزودنی باید در طول مدت ساخت قطعات استفاده شود فشار وارد بر غالب در بطن های روان می توانند به طور غالب توجهی بیش از فشار وارد بر قالب در بطن های معمولی باشد به همین دلیل در صورت استفاده از چنین به تنهایی باید از قالب هایی با مقاومت بیشتر استفاده شده و قالبها به گونه مناسبی در گیری شود در صورت عدم رعایت مواردی از این دست احتمال در رفتن قالب تشکیل خود در راستای درز قالب ها و شن زدگی  بتنوجود دارد نمونه ای از بهترین های تزیینی که در آن از افزودنی فوق روان کننده استفاده شده است در شکل 3-25 نشان داده شده است.

بتن های پر مقاومت

بتن های پر مقاومت

بتن های پر مقاومت

سازه های پارکینگ و پل – سازه های پارکین ها و پل ها به دلیل اینکه در معرض عوامل مخرب زیادی قرار داردند معمولا باید دارای نسبت آب به سیمان و نفوذ پذیری کم باشند . این بتن ها معمولا دارای مواد حباب ساز بوده و باید جایدهی، تراکم پرداخت و عمل آوری آنها به سیمان 4/0 و کمتر را که دارای قابلیت پمپ پذیری و جایدهی مناسبی هستند را فراهم می کند . کاهش مقدار تخلخل بتن با تراکم مناسب عین حفظ مقدار کافی از حباب های هوا در این بتن ها اهمیت ویژه ای دارد.

پرداخت بیش از حد سطح بتن موجب کاهش مقدار هوا در لایه سطحی می شود. معمولاً در طول عملیات پرداخت برای جلوگیری از تشکیل ترکهای ناشی از جمع شدگی ترکیباتی که تبخیر سطحی را به تاخیر می اندازند بر سطح بتن اسپرى می شوند.در صورت بروز ترک نمک های یخ زده راحت تر به داخل بتون نفوذ کرده و موجب خوردگی آرماتورها در بتن مسلح می شوند.به تنهای حاوی افزودنی های فوق روان کننده خطا در نسبت آب به سیمان مشابه با بتون بدون افزودنی دارای نفوذ پذیری کمتری بوده و به تبع آن مقاومت بهتر در برابر نفوذ یون کلر می باشند. این مسئله به دلیل بهبود وضعیت ریز ساختار بتن های حاوی افزودنی فوق روان کننده در اثر افزایش بهره وری مصرف سیمان است.

سازه های با الگوى  تکرار شونده - این پروژه ها شامل سازه هایی با سقف های پی درپی و تکرار شوند بوده و سرعت ساخت در آنها دارای اهمیت زیادی می باشد. نمونه ای از این سازه ها در شکل 3 -26 نشان داده شده است. چنین سازه های نیازمند مقاومت هشت ساعته بیش از 10 مگا پاسکال و مقاومت یک تا سه روزه حدود 20 مگاپاسکال می باشند تا امکان جابجایی قالب ها و جک های نگهدارنده وجود داشته باشد معمولاً در ساخت چنین سازه هایی از بهترین های روان دارای افزودنی های فوق روان کننده استفاده می شود زیرا مقاومت کوتاه مدت آنها مناسب بوده به راحتی پمپ شده و جایدهى  آنها سریع تر انجام میشود. امکان ساخت بتن روان با نسبت آب به سیمان کم برای دستیابی به مقاومت کوتاه مدت زیاد در سنین اولیه ضروری بوده و این امر تنها از طریق استفاده از افزودنی های فوق روان کننده امکان پذیر می باشد. در فصول سرد برای جبران کند گیری بتن می تواند افزودنی های تند گیر کننده غیر کلردار یا سیمان تیپ 3 در کنار افزودنی فوق روان کننده استفاده کرد.

بتن های پر مقاومت

بتن حجیم – قطعات بتنی که ضخامت آن ها بیش از 6/0 متر است مشکلاتی را در زمینه جایدهی ، تراکم ، زمان گیرش ، گرمای تولید شده ، جمع شدگی و ترک خوردگی ایجاد می کنند . در چنین مواردی باید عیار مواد سیمانی و مقدار آب اختلاط برای کاهش گرمای ایجاد شده و تغییرات ابعادی به حداقل رسانده شود . در عین حال کارپذیری کافی برای جایدهی و تراکم بتن در مقاطع بزرگ که گاهی دارای تراکم زیاد آرماتور نیز هستند نیاز است . استفاده از افزودنی های فوق روان کننده برای ساخت چنین بتن هایی بسیار حائز اهمیت می باشد . نمونه های از این بتن ریزی های حجیم که در ساخت آن از افزودنی های روان کننده استفاده شده است در شکل 3-27 نشان داده شده است.


بتن های پر مقاومت

بتن های پر مقاومت

بتن های پر مقاومت
             
سایر مقالات
روش آزمون تعیین مقدار سیمان پرتلند در بتن سیمانی سخت شده
روش آزمون تعیین مقدار سیمان پرتلند در بتن سیمانی سخت شده
این روش آزمون برای تخمین مقدار مخلوط سیمان پرتلند و پوزولان یا سرباره در بتن ساخته شده با این نوع سیمان ها (سیمان هیدرولیکی آمیخته و مخلوط های سیمان پرتلند با پوزولان ها یا سرباره ها) قابل کاربرد است. نتایج این روش آزمون هنگامی که برای بتن های ساخته شده با سیمان های آمیخته یا پوزولان ها به کار می رود به ترکیب پوزولان، عمر بتن و پیشرفت واکنش پوزولان بستگی دارد. باید به این واقعیت توجه داشت که با این روش آزمون می توان تنها مقدار سیمان پرتلند در بتن سیمان سخت شده آمیخته تعیین کرد.
ادامه مطلب
بتن ضد آب با فناوری کریستال شوندگی
بتن ضد آب با فناوری کریستال شوندگی

خاصیت نفوذپذیری و تخلخل بتن بهترین نمونه برای توصیف یک ماده نفوذ پذیر و متخلخل است.تخلخل مقدار منافذ و سوراخهای داخل بتن می باشد که با درصدی از مجموع حجم ماده نشان داده می شود. نفوذپذیری نیز بیانی از چگونگی ارتباط میان منافذ می باشد. این خاصیت ها به کمک یکدیگر اجازه تشکیل مسیری برای انتقال آب به درون ماده را همراه با ایجاد شکافی که هنگام انقباض بوجود می آید، میدهد.

ادامه مطلب
بتن قلیا فعال سرباره ای
بتن قلیا فعال سرباره ای
عملکرد بتن ساخته شده با سیمان پرتلند در مقابل حمله عوامل شیمیایی مانند حمله اسیدی و حمله سولفاتی نگران کننده است. خمیر سیمان پرتلند در تماس با اسید دچار تجزیه می شود و علت اصلی در بسیاری از موارد حمله اسیدی به بتن، اسید مهاجم ترکیبی از چند نوع اسید است . برای مثال در بتنهای تحت تاثیر باران اسیدی، حمله اسید به بتن ترکیبی از سولفوریک اسید، نیتریک اسید و هیدروکلریک اسید میباشد.
ادامه مطلب
آزمایش بارگذاری اعضاء خمشی بتن
آزمایش بارگذاری اعضاء خمشی بتن
جهت بررسی ظرفیت باربری خمشی اعضاء سازه مانند تیر و دال جهت قبول یا رد بتن از نظر سازه‌ای و یا ارزیابی سازه‌های اجراء شده و ایمنی آن و یا ارزیابی سازه‌های آسیب دیده و یا عدم انطباق با آیین نامه فعلی در زمان ساخت و یا تغییر شرایط بهره‌برداری بایستی موارد ذیل را در نظر گرفت.
ادامه مطلب