تاثیر تعمیر و ترمیم بتن و عوامل آسیب رسان

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 2017/12/26

تاثیر تعمیر و ترمیم بر روی عمر مفید بتن
تعمیر و ترمیم اصولی خرابی ها و اسیب دیدگی های بتن ، از جمله موجب تاثیرات زیر می شود :
-         افزایش عمر مفید در کوتاه مدت
-         افزایش عمر مفید در بلند مدت
-         فراهم آوردن امکان بهره برداری از سازه
-         کاهش زمان معطل ماندن استفاده از سازه
-         کاهش هزینه تعمیر و نگهداری سازه

تاثیر تعمیر و ترمیم بتن و عوامل آسیب رسان

نکته مهمی که باید بدان توجه داشت این است که نعمیر باید در زمان مناسب و به صورت اصولی انجام شود تا هر چه بیشتر موثر واقع شود . به تاخیر انداختن زمان تعمیرات ، از جمله موجب تبعات زیر می شود :
-         افزایش هزینه ها ی تعمیرات
-         امشکل تر شدن بازسازی و بهسازی
-         ناممکن شدن دستیابی به برخی از اهداف بازسازی
-         کاهش عمر مفید نهایی سازه
عوامل آسیب رسان به بتن
عوامل آسیب رسان به بتن را از نظر عامل آسیب ، به دو دسته زیر تقسیم بندی می کنند :
-         عوامل داخلی
-         عوامل خارجی
همچنین ، عوامل آسیب رسان به بتن را از نظر زمان آسیب رسانی و شرایط بتن به دو دسته زیر تقسیم بندی می کنند :
-         عوامل آسیب رسان به بتن تازه
-         عوامل آسیب رسان به بتن سخت شده
انواع عوامل موثر بر آسیب رسانی به بتن
عوامل موثر بر آسیب رسانی به بتن ، عبارتند از :
الف ) مواد شیمیایی مهاجم و مضر . این مواد عموما ناشی از محیط یا ناشی از  بهره برداری خاص از سازه می باشند . از جمله این مواد ، می توان موارد زیر را برشمرد :
-         مواد شیمیایی موجود در محیط های صنعتی ( گازهای اسیدی ،  اکسید های گوگرد ، گاز کربنیک و...9
-         مواد مهاجم موجود در خاک ها ( مثل مواد موجود در خاک های شور یا سولفاتی )
-         مواد موجود در اجزای تشکیل دهنده بتن

ب ) اجرای بتن در نواحی با آب و هوای نامساعد و شرایط محیطی مهاجم
ج ) نفوذ پذیری ( تراوایی ) بتن
د) کیفیت نامناسب بتن ، که می تواند ناشی از عوامل متعددی نظیر مصالح نامناسب طرح اختلاط نا مناسب باشد .
و) کیفیت نامناسب اجرا ، از جمله اختلاط ، انتقال ، ریختن ، تراکم ، پرداخت و عمل آوری نامناسب . 

سایر مقالات
ارزیابی میزان آسیب دیدگی بتن
ارزیابی میزان آسیب دیدگی بتن
مرحله‌ی بعد در پروسه‌ی ترمیم بتن، ارزیابی میزان آسیب دیدگی و شدت تخریب است. هدف از این مرحله، فهمیدن میزان آسیب دیدگی بتن و تاثیر آن بر روی سازه می‌باشد. به عبارت دیگر این که چه قسمت‌هایی از سازه تحت تاثیر این آسیب دیدگی خواهد بود. این مرحله شامل پیش‌بینی پیش‌رفت تخریب و تعیین نحوه‌ی آن نیز می‌باشد.
ادامه مطلب
استفاده از آب غیر شرب در عمل آوری بتن تازه
استفاده از آب غیر شرب در عمل آوری بتن تازه
در ابتدا باید گفت که هر آب غیر شربی الزاما” آب شور نیست.

آب شور ممکن است برای بتن غیر مسلح بتواند بعنوان آب ساخت و عمل آوری نیز استفاده شود و آبا و مقررات ملی و نشریه 55 و 101 آن را مجاز شمرده اند.
ادامه مطلب
نرخ هیدراسیون بتن به چه چیزی بستگی دارد ؟
نرخ هیدراسیون بتن به چه چیزی بستگی دارد ؟

هیدراسیون یا هیدراتاسیون بتن نوعی ترکیب شیمیایی سیمان با آب است. هیدراسیون یا هیدراتاسیون ترکیبات سیمان گرما زا است و به میزان حرارتی كه در هر گرم از سیمان هیدراته در اثر هیدراسیون در دمای معینی تولید می گردد، حرارت هیدراسیون گفته می شود. حرارت هیدراسیون بستگی به ترکیب شیمیایی سیمان دارد. 

ادامه مطلب
ژئوسنتیک
ژئوسنتیک
بطور کلی ژئوسنتیک عنوانی فراگیر برای توصیف صفحات نازک و انعطاف پذیری است که در داخل توده خاک و یا در ارتباط با مصالح خاکی با اهداف مختلفی همچون مسلح سازی، جداسازی، عایق بندی رطوبتی، مهار فرسایش، ایفای نقش صافی (فیلتر)، زه کشی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. در بسیاری از موارد، این ورقه ها ممکن است ترکیبی از وظایف مذکور را به عهده داشته باشند. در این تحقیق امکان استفاده از این ماده با هدف ایفای نقش فیلتر و زهکش در زیر پوشش کانال ها به عنوان جایگزینی برای مصالح معدنی (شن و ماسه) مورد بررسی قرار می گیرد.
ادامه مطلب