آزمایش اسلامپ

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/04/12

معرفی

یکی از ویژگی های اساسی هر نوع مصالح سیمانی، اعم از ملات یا بتن، میزان قوام و روان بودن (کارایی) آنست، بعبارت دیگز میزان سهولت در فشار وارد کردن به آن در یک امتداد و کشیدن در امتداد دیگر است، و همچنین میزان شناوری آن در بوجود آوردن یک سطح هموار می باشد. کارایی بر اساس تعیین مقدار خیسی ملات یا بتن تعیین می شود.اساساً هر چقدر بتن خیستر باشد، اسلامپ آن بزرگتر خواهد شد. ملاتها یا بتنهای با درصد رطوبت بالا اسلامپ بزرگی دارند، در حالیکه با کاهش درصد رطوبت اسلامپ نیز کاهش می یابد. گرچه در اکثر مواقع اسلامپ نشان دهنده میزان آب مخلوط می باشد، بهتر است از آن بعنوان معیاری برای میزان روان بودن بتن تعبیر کرد

آزمایش اسلامپ

اسلامپ بتن (یا ملات) به وسیله یک آزمایش نسبتاً ساده و با استفاده از ابزار فوق العاده ساده ای تعیین
می شود. این ابزار از یک مخروط ناقص فولادی توخالی دسته دار، یک میله فولادی برای متراکم کردن، یک صفحه فولادی کف و یک نوار متر برای اندازه گیری تشکیل می شود. این وسایل آزمایش را بسادگی
می توان تهیه نمود، هر چند تمامی تولید کنندگان بتن آماده بر حسب درخواست مشتری آزمایش اسلامپ را انجام خواهند داد.

1. مخروط را روی صفحه فولادی از طرف قاعده بزرگتر آن گذاشته.

2. بتن تازه را داخل مخروط و تا حدود ¼ ارتفاع (75 mm) آن ریخته.

3. سپس بوسیله میله فولادی 25 ضربه به بتن وارد و آنرا بکوبید.

4. مجدداً تا حدود نصف ارتفاع مخروط (mm 75 بعدی) را با بتن پر کنید.

5. بار دیگر بتن را توسط 25 ضربه میله فولادی متراکم کنید.

6. بتن بیشتری به داخل مخروط ریخته تا تراز آن به ¾ ارتفاع (mm 75 دیگر) مخروط برسد.

7. مجدداً با 25 ضربه میله فولادی بتن را متراکم کنید.

8. مخروط را با بتن پر کرده و با میله فولادی آخرین 25 ضربه را برای تراکم آن وارد کنید.

9. با کمچه کشی یا اضافه کردن مقداری بتن در صورت نیاز سطح بتن را برابر تراز لبه مخروط نمایید.

10. مخروط را با دقت بالا کشیده و بصورت وارونه در کنار بتن بگذارید.

11. پس از یک دقیقه یا کمی بیشتر ملاحظه خواهید کرد که بتن تحت اثر وزنش به سمت پایین نشست (اسلامپ) می کند.

12. با استفاده از میله فولادی (یا یک قطعه با لبه مستقیم) ارتفاع مخروط وارونه را اندازه بگیرید.

13. اختلاف ارتفاع بین مخروط فولادی و مخروط بتنی نشست کرده را اندازه بگیرید.

14. به این اختلاف ارتفاع اندازه گیری شده که برحسب میلی متر بیان می شود اسلامپ می گویند.

آزمایش اسلامپ

سایر مقالات
خصوصیات انواع فوق روان کننده های بتن شامل چه مواردی است ؟
خصوصیات انواع فوق روان کننده های بتن شامل چه مواردی است ؟

روان کننده ها و فوق روان کننده های بتن دارای انواع مختلفی است. هر کدام از این فوق روان کننده ها دارای کاربردهای مختلفی است از جمله تولید میکروسیلیسون بتن و به منظور افزایش کارایی بتن استفاده می شود. افزودنی های بتن همچنین دارای مزایای فراوانی در استفاده از فوق روان کننده های بتن می باشد .

ادامه مطلب
راهبردهای ترمیم ستون های بتنی
راهبردهای ترمیم ستون های بتنی
روند ترمیم برای ستون های بتنی باید با در نظر گرفتن بارهای فشاری روی ستون های ترمیم شده باشد. ستون های سازه ای ، طبیعتاً به دلیل حمل بارهای قائم و برخی بارهای جانبی و لنگر ناشی از آن بارها طراحی شده اند. البته وزن بار مرده سازه به علاوه بارهای زنده نیز باید کنترل شوند.
ادامه مطلب
تاثیر عمل آوری بر دوام سطح بتن
تاثیر عمل آوری بر دوام سطح بتن
ساخت بتن بادوام تر دلیل معمول برای مصرف میکروسیلیس یا یک ترکیب سه تایی از مواد سیمانی در عرشه ی پل ها یا سایر کف سازی هاست. این دوام از سطح بتن شروع می شود، زیرا عمل آوری بیشترین تاثیر را روی آن دارد. به دلیل w/cm پایین بتن های مصرفی در این نوع کاربردها ، به تامین آب بیشتری طی فرآیند عمل آوری نیاز است تا از هیدراته شدن کامل سطح بتن و کسب دوام لازم اطمینان حاصل شود. اگر چه عمل آوری بر مقاومت بتن نیز تاثیر می گذارد، اما اثر عمل آوری ناکافی بر مقاومت به اندازه اثر آن بر دوام درخور توجه نیست.
ادامه مطلب
تیپ های سیمان پرتلند
تیپ های سیمان پرتلند
معرفی انواع تیپ های سیمان پرتلند و موارد استفاده آنها
ادامه مطلب