تامین متریال آب بندی و ترمیم سازه های بتنی نیروگاه بیدخون عسلویه

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 2017/12/31
تامین متریال آب بندی و ترمیم مخازن و حوضچه های بتنی الکتریکال نیروگاه بیدخون عسلویه فاز 3 و 4 پارس جنوبی توسط واحد بازگانی کلینیک بتن ایران.