انعقاد قرارداد کفسازی صنعتی مواد غذایی بیژن

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 2017/12/31
انعقاد قرارداد کفسازی صنعتی انبار محصول شرکت تولید و پخش مواد غذایی بیژن به مساحت 2000متر مربع فی مابین کلینیک بتن ایران و آن شرکت محترم منعقد و امضاء گردید