اتمام عملیات کفپوش اپوکسی بیمارستان سلمان

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 2017/12/31
اتمام عملیات کفپوش اپوکسی بیمارستان سلمان به متراژ 600متر در بخش نوزادان و 2000 متر در حال اجرا توسط کلینیک بتن ایران در قسمت های مختلف بیمارستان.