اخذ نمایندگی کلینیک بتن ایران

لطفاً در صورت تمایل به اخذ نمایندگی فروش - عاملیت فروش -نمایندگی اجرا - مدارک زیر را از طریق ایمیل [email protected] و  ([email protected] )یا به وسیله پست برای واحد بازگانی ارسال نمائید.

مدارک لازم:

  • نامه درخواست نمایندگی
  • شرح فعالیت
  • رزومه کاری شامل شرح فعالیت ، امکانات و توانمندیهای اجرایی
  • لیست مدیران به همراه سوابق کاری
  • در صورت امکان تصاویری از شرکت ، فروشگاه و انبار
  • آدرس محل فعالیت

لطفاً در صورت پست مدارک و ایمیل در محل موضوع،واحد بازرگانی را درج نمایید.

جهت هرگونه سوال یا ابهام می توانید با شماره 02145872 تماس حاصل فرمایید 

کلینیک بتن ایران همراه حرفه ای های عمران