فوق روان کننده MTOCRETE N540

MTOCRETE N540 بر پایه پلیمرهای مصنوعی برای تولید بتن های توانمند فرموله شده است. ...

MTOCRETE N540

High rang, water reducing superplasticiser for rheoplastic concrete

ASTM C-494 Type B,C and G براساس استاندارد

BS 5075 part 1

فوق روان کننده MTOCRETE N540

MTOCRETE N540 بر پایه پلیمرهای مصنوعی برای تولید بتن های توانمند فرموله شده است.

یک بتن توانمند، بتن روانی می‌باشد با اسلامپ حداقل 200 میلیمتر که به راحتی جاری می‌شود و در عین حال فاقد جمع شدگی است و نسبت به سیمان آن معادل بتن بدون افزودنی با اسلامپ 25 میلیمتر می‌باشد MTOCRETE N540 فاقد کلراید می‌باشد.

امتیازات فوق روان کننده MTOCRETE N540 :

MTOCRETE N540 به طور قابل ملاحظه‌ای خواص بتن تازه و سخت شده را بهبود می بخشد.

مصارف اولیه فوق روان کننده MTOCRETE N540 :‌

- بتن حاوی میکروسیلیس

- بتن حجیم

- بتن آماده

-حمل‌های طولانی

- بتن پمپ پذیر

- بتن‌ریزی در هوای گرم

خصوصیات فوق روان کننده MTOCRETE N540 :

- کاهش ترکهای حرارتی
- کارآیی زیاد در مدت زمان بیشتر
- کاهش فشار پمپ
- تاخیر در گیرش یا کارآیی طولانی‌تر
- مقاومت‌های بلند مدت بیشتر
- کاهش نفوذپذیری
- بهبود دوام

سازگاری فوق روان کننده MTOCRETE N540 :

MTOCRETE N540 با تمام سیمان‌ها و افزودنی‌های حباب‌زا استاندارد سازگاری دارد. چنانچه سازه در معرض چرخه‌های یخ و ذوب قرار می‌گیرد استفاده از MTOCRETE N540 به همراه MTOAIR 220 توصیه می شود.

بسته‌بندی فوق روان کننده MTOCRETE N540 :

MTOCRETE N540 در گالن‌های 25 کیلوگرمی، بشکه‌های 220 کیلوگرمی و بشکه پالتهای 110 کیلوگرمی عرضه می گردد.

میزان مصرف فوق روان کننده MTOCRETE N540 :

مقادیر مصرف مطلوب MTOCRETE N540 با آزمایشات کارگاهی مشخص می‌شود. به عنوان راهنمایی مقادیر مصرف زیر به عنوان نقطه شروع کار پیشنهاد می گردد:

در بتن‌های معمولی مقادیر بین 8/0 تا 5/1 درصد وزن سیمان و در بتن‌های حاوی میکروسیلیس با کارآیی زیاد مقادیر 5/1 تا 2 درصد وزن سیمان و بر حسب نیاز طرح ممکن است مقادیر بیشتری از MTOCRETE N540 با تاثیر کندگیری بر بتن مصرف گردد.

توزیع نمودن فوق روان کننده MTOCRETE N540 :

MTOCRETE N540 یک افزودنی مایع قابل مصرف است که به همراه آب اختلاط اضافه می‌گردد. تاثیر روان‌کنندگی و یا خاصیت کاهندگی آب آن زمانی بیشتر است که پس از مصرف 50 تا 70 درصد آب مورد نیاز به مخلوط بتن اضافه گردد. اختلاط MTOCRETE N540 با سیمان و مصالح خشک توصیه نمی شود.

ویژگی‌های فوق روان کننده MTOCRETE N540 :

رنگ: مایع قهوه‌ای

وزن مخصوص: 19/1 تا 21/1 گرم در سانتیمتر مکعب در 25 درجه سانتیگراد

مقدار کلر: فاقد کلر

درجه انجماد: صفر درجه سانتیگراد

درجه اشتعال: غیر آتش‌زا

کارایی فوق روان کننده MTOCRETE N540 

MTOCRETE N540 بتن توانمند را در 20+ درجه سانتیگراد کارپذیر نگه می‌دارد. کاهش کارایی به عواملی چون دما، نوع سیمان، طبیعت سنگدانه ها، روش انتقال و روانی اولیه بستگی دارد.

تاکید می‌گردد که بتن بخصوص در هوای گرم و خشک به درستی عمل آوری شود.

انبارداری فوق روان کننده MTOCRETE N540 :

MTOCRETE N540 بایستی در دمای بالاتر از 5+ سانتیگراد نگهداری شود. در صورت یخ زدن آن را به آرامی گرم نموده و هم بزنید تا به حالت اولیه باز گردد. این  محصول را در مکان سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و گرما نگهداری نماید. عدم رعایت روش انبارداری مناسب باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن می گردد.

نکات ایمنی در مورد فوق روان کننده MTOCRETE N540:

MTOCRETE N540 حاوی مواد خطرناک و آتش‌زا نیست و در صورت پاشیده شدن بلافاصله موضع را با آب سرد بشویید