اسپیسر

اسپیسر چیست ؟

اسپیسرها را می توان به قطعه ای کارآمد در صنعت ساختمان نامید که شامل مزایای زیادی چون ایجاد پوشش میلگردی مناسب است . به غیر از مزیت های زیادی که اسپیسر بتن دارد می توان به یک ضعف اشاره کرد و آن هم بحث خوردگی میلگردها می باشد . در مبحث خوردگی میلگردها می توان هوا، سولفونانت ها، رطوبت و کلرایدها اشاره کرد . این عوامل با نفوذ به درون جان بتن میلگردها را دچار خوردگی بتن می کند .  جنس اسپیسر ها بنا بر شرایط متفاوت بصورت اسپیسر پلاستیکی، اسپیسر فلزی، اسپیسر بتنی و اسپیسر چوبی تولید می شود . قیمت اسپیسرها بنا به جنس اسپیسر می تواند متفاوت باشد .

 اسپیسرهای بتن تخت

اسپیسر بتن با سطح تخت برای ساختار عناصر عمودی و افقی کاربرد دارد .

اسپیسرهای بتن گرد

اسپیسر بتن گرد مخصوص سطوح عمودی است که اصطلاحا به آن اسپیسر خورشیدی یا چرخی گفته می شود .

اسپیسر پلاستیکی

از اسپیسرهای پلاستیکی برای استفاده سازه های بتنی با اندازه و اشکال مختلف استفاده میشود .