ضد یخ بتن MTOANTIFREEZE

ضد یخ بتن کلینیک بتن ایران (Antifreeze for concrete) با کد محصول MTOANTIFREEZE یک افزودنی ضد یخ بتن برای بتن مسلح و ترکیبی از مواد معدنی و آلی بر پایه نیتروژنی می باشد. در ساخت این ضد یخ بتن مسلح بدون کلراید به هیچ عنوان از مواد کلرایدی استفاده نشده است. مواد نیتروژنی و کلسیم نیتروژنی در ضد یخ بتن بعنوان موادی که بازدارنده خوردگی می باشند مطرح شده است. بتن ریزی در هوای سرد با استفاده از این ضد یخ بتن امکان پذیر است. قابل ذکر می باشد با وجود استفاده از این ضد یخ بتن و یا هرگونه ضد یخ بتن در هنگام بتن ریزی در هوای سرد، رعایت الزامات بتن ریزی در هوای سرد و آیین نامه ای نباید فراموش شود.

در حقیقت استفاده از ضد یخ بتن یک اقدام تکمیلی است و باید تمهیدات بتن ریزی در هوای سرد همانند کیورینگ و دیگر عوامل رعایت شود.

برای استفاده صحیح و مشاوره برای نوع و چگونگی استفاده از ضد یخ بتن می توانید با کارشناسان کلینیک بتن ایران در این رابطه مشاوره نمایید.

ویژگی های ضد یخ بتن کلینیک بتن ایران  

ضد یخ بتن مسلح تولیدی کلینیک بتن ایران حاوی کلرید نمی باشد و براساس بهترین مواد معرفی شده و استاندارد برای ساخت بتن های مسلح طراحی شده است. به علت غلظت بالای این ضد یخ بتن با کمترین میزان مصرف ضد یخ بتن به نتیجه مطلوب و بدون عوارض جانبی نزدیک شوید. بالارفتن سرعت هیدراتاسیون، افزایش حرارت زایی بتن، پایین آمدن نقطه انجماد و تسریع زمان گیرش اولیه از خصوصیات مهم این ضد یخ بتن است.

بسته بندی ضد یخ بتن کلینیک بتن ایران

ضد یخ بتن کلینیک بتن ایران به صورت فله یا در گالن های 20 و 25 کیلوگرمی و بنا به درخواست مشتری تا پالت های یک تنی قابل تحویل است.

روش و میزان مصرف ضد یخ بتن

میزان مصرف ضد یخ بتن رابطه مستقیم با دمای محیط عیار سیمان مصرفی و خصوصیات آن دارد و می بایست توجه شود که در محاسبه دمای محیط حداقل دمایی که ممکن باید ملاک محاسبه قرار گیرد. ضد یخ بتن را به مقدار 1% الی 5% وزن سیمان مصرفی به می باشد. جهت راهنمایی اولیه برای تست های مربوطه می توان از جدول زیر کمک گرفته شود.لطفا جهت دریافت نمودار و جداول ضد یخ بتن با ما تماس بگیرید

میتوان ضد یخ بتن را قبل از مصرف بتن به تراک میکسر اضافه کرد که در این صورت باید میزان مصرف ضد یخ بتن را از آب مصرفی در بچینگ کاسته باشید. دما میزان مصرف ضد یخ بتن بر حسب درصد وزن سیمان مصرفی عیار 300 عیار 350 عیار 400 0 تا 5 - 2.5% 2% 1.5% 5 - تا10 - 3.5% 3% 2% 10 - تا 15 - 5% 4% 3% میزان مصرف ضد یخ بتن.

جهت دریافت قیمت ضدیخ بتن و سایر محصولات با ما تماس بگیرید

کلینیک بتن ایران