فوق روان کننده بتن MTOCRETE N-510

افزودنی فوق روان کننده بتن، کم مصرف با خواص حفظ اسلمپ و تاخیر در گیرش اولیه بتن.

MTOCRETE N-510

High rang, water reducing superplasticiser

for rheoplastic concrete

 بر اساس استاندارد                                                          ASTM C-494 Type B, C and G

BS 5075 Part 1

شرح:

MTOCRETE N-510افزودنی مناسبی است که می توان آن را برای حفظ کارآیی و کاهش آب بتن در انواع بتن ها و دما های مختلف استفاده نمود. MTOCRETE N-510 یک محصول با عملکرد چندگانه است و می توان آن را به عنوان افزودنی کاهنده آب، حفظ کننده کارآیی بتن و تاخیر دهنده گیرش به کاربرد.

مصارف اولیه:

- بتن ریزی در هوای گرم

- افزایش کارآیی بتن

- افزایش مقاومت فشاری

- حمل های طولانی

- کاهش نفوذ پذیری

موارد کاربرد:

MTOCRETE N-510 در جا هایی که حفظ کارآیی و کسب حداکثر مقاومت مطلوب باشند به کار می رود مانند:

بتن ریزی در هوای گرم و بتن حجیم که تاخیر کنترل شده ای در گیرش اولیه مفید باشد.

بتن آماده که حفظ کارآیی به همراه تاخیر در گیرش در گیرش اولیه سودمند است.

در جایی که به دلیل فشردگی آرماتور ها نیاز به بتن روان باشد.

در سازه های زیرزمینی و روی سطحی که حداکثر نفوذپذیری و آب بندی ضروری می باشد.

امتیازات:

کم کردن مشکلات بتن ریزی در هوای گرم با بهبود و حفظ کارآیی بتن.

افزایش نفوذ ناپذیری و دوام بتن

مقاومت های اولیه و نهایی زیاد

قابلیت مصرف در بتن با مقادیر مختلف سیمان

بهبود پرداخت سطح، پمپ پذیری و ماله کشی

اقتصادی کردن قابل ملاحظه طرح اختلاط در نتیجه صرفه جویی در مصرف سیمان

سازگاری:

MTOCRETE N-510 با انواع سیمان ها از جمله سیمان ضد سولفات و سیمان تیپ 2 اصلاح شده سازگار است. برای مصرف با سیمان های ویژه با بخش فنی شرکت کلینیک بتن تماس حاصل فرمایید.

MTOCRETE N-510 نباید با سایر افزودنی ها مخلوط گردد. اگر افزودنی دیگر در طرح

وجود دارد به طور جداگانه به مخلوط بتن اضافه گردد.

ویژگی ها:

رنگ: قهوه ای پر رنگ

وزن مخصوص: 1.2 تا 1.21 ذگرم در سانتیمتر مکعب در 25 ذدرجه سانتیگراد

هوای وارده: 1 تا 2 در صد بسته به مقدار مصرف

مقدار کلر: کمتر از0.1 درصد

مقدار نیترات: فاقد نیترات

درجه انجماد: 2+ درجه سانتیگراد، در صورت یخ زدگی با گرم کردن و هم زدن قابل بازیافت است.

درجه اشتغال: غیر آتش زا

راهنمای مصرف:

MTOCRETE N-510 بایستی بعد از سنگدانه، سیمان و زمانی که مصالح مخلوط شده باشند به همراه آب تنظیم اضافه شود. همچنین می توان آن را بعد از اینکه آب و مصالح مخلوط شدند اضافه نمود.

مقدار مصرف:

مصرف معمولی بیش از 280 تا 900 میلی لیتر به ازای 100 کیلوگرم سیمان مصرفی می باشد. مقادیر بیشتر ممکن است زمانی که ترکیب خاصی از مصالح و شرایط وجود داشته باشد لازم گردد.

در هر حال توصیه می شود برای تعیین مقدار دقیق مصرف آزمایش های کارگاهی انجام گردد.

زمان گیرش:

MTOCRETE N-510 باعث تاخیر کنترل شده ای در گیرش می شود. زمان های گیرش بتن وابسته به نوع سیمان و دمای محیط می باشد.

اثرات مصرف اضافی:

مصرف بیش از اندازه MTOCRETE N-510می تواند موارد زیر را موجب شود:

تاخیر در گیرش های اولیه و نهایی

ازدیاد جزیی در حباب هوا

افزایش کارآیی بتن

اگر عمل آوری صحیح انجام شود، تاثیر قابل توجهی بر مقاومت نهایی کمی بیشتر از بتن معمولی می گردد. در مقادیر مصرف خیلی زیاد و استفاده از سیمان ضد سولفات خاصیت کندگیری تشدید می گردد.

توزیع نمودن:

MTOCRETE N-510 بایستی توزیع کننده مخصوص همانند نمونه ای که توسط شرکت کلینیک بتن ایران عرضه می گردد به مخلوط اضافه شود.

انبارداری:

در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم خورشید و گرمای زیاد نگهداری شود. عمر مفید این ماده یک سال در شرایط نگهداری فوق می باشد.

عدم رعایت شرایط انبارداری پیشنهادی موجب آسیب رسیدن به محصول و یا ظرف آن می شود. برای کسب اطلاعات در شرایط ویژه انبارداری با بخش فنی شرکت کلینیک بتن ایران تماس حاصل فرمایید.

نکات ایمنی:

MTOCRETE N-510 حاوی مواد خطرناک و آتش زا نیست. در صورت پاشیده شدن بلافاصله موضع را با آب سرد بشوید و برای آگاهی بیشتر به بروشور ایمنی محصول مراجعه فرمایید.

تاییدیه کیفیت:

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک بتن ایران عرضه می گردند مطابق با استاندارد های کیفی بین المللی می باشد.

جهت دریافت قیمت فوق روان کننده بتن MTOCRETE N-510 و سایر افزودنی های بتن ، با ما تماس بگیرید

کلینیک بتن ایران