روان کننده بتن MTOCRETE N-660

یک افزودنی بر پایه پلیمر مصنوعی با قابلیت کاهش قابل ملاحظه آب بتن و افزایش چشمگیر مقاومت بتن در سنین اولیه.

MTOCRETE N-660

A high range reducing superplasticising

Of rheoplastic concrete

بر اساس استاندارد                                                                                            ASTM C-494 T A,F

 BS 5075 part 1+3

شرح:

اجزای اصلی تشکیل دهنده این افزودنی پلیمرهای مصنوعی هستند که قادرند آب اختلاط را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده و مقاومت بتن را به خصوص در سنین اولیه آن در حد چشمگیری افزایش دهند.

MTOCRETE N-660 فاقد کلر می باشد.

مصارف اولیه:

تولید بتن های توانمند

بتن پیش ساخته

بتن با نسبت آب به سیمان کم

در قالب های پیچده و با تراکم آرماتور

امتیازات:

MTOCRETE N-660 مکان تولید بتن روان با تولید آب به سیمان بسیار کم را فراهم می آورند. جدول شماره 1 نمونه هایی از بتن با نسبت آب به سیمان کم را نشان می دهد. بتن حاوی MTOCRETE N-660 در مقایسه با بتن بدون افزودنی و با کارآیی یکسان از مقاومت بالاتری برخوردار است. افزایش آشکار مقاومت در سنین بعدی نیز باقی می ماند. گیرش اولیه و نهایی در مقایسه با افزودنی بتن تفاوت چندانی ندارد. بنابراین چنانچه نیاز به زمان حمل و یا کارهای تکمیلی بیشتر باشد استفاده از فوق روان کننده با خاصیت کندگیری مانند MTOCRETE N-660 پیشنهاد می گردد.

به دلیل کاهش نسبت آب به سیمان خواص دیگر بتن سخت شده نیز بهبود می یابد. مانند نفوذ پذیری کمتر، انقباض و خزش کمتر و افزایش مدول الاستیسیته.

سازگاری:

MTOCRETE N-660 با تمام سیمان های استاندارد سازگاری دارد.

MTOCRETE N-660به همراه mtoair 220 افزودنی حباب ساز در جاهایی که پایداری در برابر چرخه های ذوب و یخ لازم است پیشنهاد می گردد.

بسته بندی:

MTOCRETE N-660 در گالن های 25 کیلوگرمی، بشکه های 220 کیلویی و مخازن بزرگ عرضه می شود.

ویژگی ها:

شکل ظاهری: مایع روان قهوه ای

وزن مخصوص: 1.185 تا1.195 گرم در سانتیمتر مکعب

هوای وارد شده: حداکثر 1 درصد

مقدار کلر: فاقد کلر، بر اساس استاندارد انگلیسی 5075

مقدار نیترات: فاقد نیتریت

مقادیر مصرف:

mtocrete N-660 به طور معمول بین 0.8 تا 1.2 لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم سیمان استفاده می شود.

مقادیر دیگر نیز با توجه به شرایط کار و نوع مصالح مصرفی ممکن است به کار گرفته شود.

اثرات مصرف اضافی:

مصرف خیلی زیاد MTOCRETE N-660 منجر به نتایج زیر می گردد:

تاخیر در گیرش بتن

افزایش جزیی در مقدار حباب هوا

کارآیی بیشر

راهنمای مصرف:

MTOCRETE N-660 بایستی به همراه آب تنظیمی به مخلوط بتن اضافه گردد. زمان اختلاط بیشتری لازم نمی باشد. هرگز mtocrete N-660 را با سیمان خشک مخلوط ننمایید. در بتن های آماده می توان افزودنی را از طریقد دریچه عقب میکسر به بتن اضافه نمود و حدود 3 دقیقه و با سرعت 10 دور در دقیقه بهم زده تا مخلوط یکنواختی به دست آید. چنانچه هدف از مصرف MTOCRETE N-660 کسب مقاومت های زیاد اولیه باشد، میزان آب بایستی به مقدار زیاد کاهش یابد.

توزع نمودن:

mtocrete N-660به همراه آب اختلاط اضافه می شود.تاثیر روان کنندگی بهتر و یا خاصیت کاهندگی آب بیشتر آن زمانی است که پس از اختلاط 50 تا 70 درصد آب به مخلوط اضافه گردد. افزودن این ماده به سیمان و یا مصالح خشک توصیه نمی شود.

انبارداری:

چنانچه در مکان سر پوشیده و به دور از تابش مستقیم آفتاب و حرارت زیاد نگهداری شود، عمر مفید این ماره یک سال خواهد بود.

عدم رعایت روش انبارداری منسب موجب آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن می گردد. برای آگاهی از روش انبارداری مناسب با بخش فنی شرکت کلینیک بتن ایران تماس حاصل فرمایید.

نکات ایمنی:

MTOCRETE N-660 محتوی هیچ ماده خطرناکی نمی باشد. برای آگاهی بیشتر به بروشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

تاییدیه فنی:

تمام محصولاتی که شرکت کلینیک بتن ایران عرضه می گردد مطابق با استاندارد های کیفی بین المللی می باشد.

جهت دریافت قیمت روان کننده بتن MTOCRETE N-660 و سایر افزودنی های بتن ، با ما تماس بگیرید.