ژل میکروسیلیس MTOMIX 4500

ژل میکروسیلیس برای استفاده در بتن های ساحلی، آب بند و در معرض عوامل خورنده و مخرب.

MTOMIX 4500

ژل میکروسیلیس

شرح:

MTOMIX 4500علاوه بر استفاده در ساخت بتن های با مقاومت بالا،آب بند، نفوذ پذیری کم، دوام بالا و ملات های ویژه، در بتن هایی که کاهش ترک های پلاستیک، ارتقا نسبی مقومت های کششی و خمشی بتن مد نظر می باشد کاربرد دارد. همچنین در شرایطی که بتن در معرض ضربه و بارهای متناوب دینامیکی است استفاده از MTOMIX 4500 توصیه می شود.

ژل-میکروسیلیسMTOMIX-4500_کلینیک بتن ایران

کاربرد ها:

سازه های ساحلی

سازه های نگهدارنده آب

روسازی های بتنی

بتن های پر مقاومت

 سازه های در معرض بار های دینامیکی، ضربه و خستگی

 مقاطع نازک بتنی

 سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد

 بتن های نظامی و پدافندی

مزایا:

کاربرد آسان و مرتفع سازی مشکلات ناشی از استفاده مستقیم از پودر میکروسیلیس

کاهش هزینه حمل در مقایسه با میکروسیلیس

افزایش مقاومت فشاری

کاهش نسبت آب به سیمان

کاهش نفوذ پذیری

افزایش دوام ناشی از افزایش مقاومت الکتریکی و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر خوردگی

افزایش دوام ناشی از کاهش نفوذپذیری

میزان مصرف:

میزان دقیق مصرف MTOMIX 4500 می بایست از طریق آزمایش های کارگاهی مشخص گردد لذا به عنوان راهنمایی توصیه می شود به میزان 5 تا 8 درصد وزن سیمان مصرفی به بتن افزوده گردد. این مقدار رامی توان در هنگام ساخت بتن و یا پس از ساخت به بتن اضافه نمود.

در صورت اضافه نمودن MTOMIX 4500 در تراک میکسر باید از اختلاط آن در بتن اطمینان حاصل نمود. بدین منظور می بایست پس از افزودن MTOMIX 4500 بین 3 تا 5 دقیقه زمان نیاز می باشد.

عوارض مصرف خارج از محدوده:

مصرف کمتر از 5 درصد MTOMIX 4500 باعث عدم ظهور کیفیت و عملکرد مناسب، افت اسلامپ سریع، کاهش قدرت میزان جذب آهک آزاد و پایین آمدن نسبی کلیه خواص برای بتن می گردد.

مصرف بیش از 8 درصد وزن سیمان مصرفی از MTOMIX 4500 در بتن توصیه نمی شود و صرفا با انجام آزمایشات کارگاهی امکان پذیر خواهد بود.

مشخصات ظاهری:

حالت: در وضعیت سکون ژله ای و پس از تکان دادن مایع

رنگ: خاکستری

وزن مخصوص: 1.35

میزان کلراید: فاقد کلر و یا بسیار کمتر از حد مجاز استاندارد

نیترات: ندارد

نقطه انجماد: صفر درجه سانتیگراد

نقطه اشتعال: ندارد

ژل میکروسیلیس MTOMIX-4500 _کلینیک بتن ایران

سازگاری:

این محصول با هیچ ماده دیگری نباید مخلوط شود مگر توسط متخصصین شرکت کلینیک بتن ایران تایید شده باشد.

انبارداری:

MTOMIX 4500 بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای بیش از 5+ درجه سانتیگراد نگهداری شود. در صورت یخ زدن می توانید آن را به آرامی گرم نموده و هم بزنید تا دوباره بازیافت شود. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن گردد. برای کسب اطلاع بیشتر از روش انبارداری مناسب با بخش فنی کلینیک بتن ایران تماس حاصل نمایید.

نکات ایمنی:

MTOMIX 4500 محتوی هیچ ماده خطرناکی نمی باشد. برای آگاهی بیشتر به بروشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

تاییدیه فنی:

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک بتن ایران عرضه می گردد مطابق با استاندارد های کیفی بین المللی می باشد.

جهت دریافت قیمت ژل میکروسیلیس MTOMIX 4500 و سایر افزودنی های بتن ، با ما تماس بگیرید.

کلینیک بتن ایران