پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25

سیستم محافظتی و آب بند کننده کاپیلار های بتن و ملات.

MTOSEAL G-25

Surface applied capillary waterproofing system

For concrete and mortar

پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25

MTOSEAL G-25 سیستم آب بندی مطمئن و دائمی سطوح بتنی و یا مواد سیمانی برای کنترل رطوبت، نشت و یا فرار آب می باشد. تشکیل و توسعه کریستال های غیر محلول در داخل لوله های مویینه و ریز ترک ها باعث مسدود شدن دائمی آن ها شده و از عبور و نشت آب جلوگیری نموده و تا پایان عمر سازه آن را آب بندی می نماید.

MTOSEAL G-25 به صورت پودر عرضه می شود. در هنگام مصرف پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25 را به شکل دوغاب تهیه و به طور مستقیم روی سطوح بتنی، بلوک و یا ملات سیمانی اجرا نمایید.

پودر خشک آن نیز برای خشکه پاشی در درز های اجرایی کاربرد دارد. همچنین حالت خمیری این محصول را می توان با ماله و یا کاردک روی سطوح ناصاف و یا روی سطوحی که تردد انسانی وجود دارد به کار برد. این خمیر همچنین برای پر کردن ناهمواری های سطح و یا پر کردن حفره ها و سوراخ های سطح بتن به کار می رود.

✔ ویژگی های پودر آب بند کننده MTOSEAL G-25

به وجود آوردن آب بندی دائمی به طوری که تبدیل به بخش جدا نشدنی سازه می شود. بخش فعال آن ورقه، کنده و فرسوده نمی گردد.
بتن را در برابر عوامل خورنده موجود در آب حفظ می نماید.
عمل تشکیل کریستال ها در تماس با آب تشدید می شود و ایجاد نوعی حفاظت فزاینده می نماید.
در آلوده کننده نیست.

✔ بسته بندی پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25

MTOSEAL G-25 در کیسه های 25 کیلوگرمی عرضه می گردد.

✔ ترکیبات پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25

MTOSEAL G-25 از نوعی مواد شیمیایی که با رطوبت فعال می شوند، ماسه سیلیسی مخصوص و نوعی سیمان خاص تشکیل شده است.

✔ کاربرد پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25

رطوبت و آهک آزاد موجود در کاپیلار ها با مواد شیمیایی فعال در MTOSEAL G-25 واکنش داده و تولید کریستال های غیر محلول می نمایند. کریستال ها در عمق کاپیلار های بتن نفوذ کرده و آن را مسدود نموده و از عبور آب جلوگیری می نمایند و از طرفی اجازه عبور هوا و بخار را می دهند و راه تنفس سازه را باز می گذارند. مقدار نفوذ کریستال ها و توسعه آب بستگی به میزان فشردگی و میزان جذب سطحی بتن دارد ولی کریستال ها تا عمقی که آب وجود داشته باشد نفوذ می کنند. ایجاد آب بندی کامل پس از 5 تا 7 روز انجام می شود.
mtoseal G-25 قابلیت آب بندی و تحمل فشار اسمزی مثبت و منفی دارد. بنابراین می توان آن را روی سطوح داخلی و یا خارجی اجرا نمود اگرچه بهتر است روی سطحی اجرا شود که تماس مستقیم با آب دارد.
زیرا تشکیل و توسعه کریستال ها را تسریع می نماید. پس از تکمیل مراحل مواد آب بندی بتن و تشکیل کامل کریستال ها مواد فعال موجود در MTOSEAL G-25 بی اثر می شوند و به محض حضور رطوبت بعدی دوباره فعال می گردند.

✔ طرز استفاده پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25

سازه های جدید: در سازه های جدیدی که دارای بتن فشرده و محکم باشند. نشت آب به طور عمده از درز های اجرایی و ساختمانی اتفاق می افتد. در چنین سازه های مطمئنی راهکار اقتصادی این است MTOSEAL G-25 به صورت خشکه پاشی روی درز های افقی ریخته و به شکل دوغابی روی سطوح عمودی اجرا شود. در شرایطی که سطح آب بالا باشد لازم است کلیه سطوح بتن مگر به روش دوغابی و یا خشکه پاشی پوشش داده شده و پس از آن بن اصلی ریخته شود. این روش ساندویچی از نفوذ آب به درون بتن و ضایعات ناشی از رطوبت و غرقاب شدن جلوگیری می نماید. تا جایی که امکان دارد فونداسیون را از بیرون آب بندی کنید.

MTOSEAL G-25 را بهتر است روی بتن تازه و به محض باز کردن قالب اجرا نمایی. زیرا عمل آوری با آب که برای MTOSEAL G-25 لازم است باعث هیدراسیون کامل بتن نیز می شود. اگر نیاز به اجرای سطح نهایی زیبا و یا کار های نماسازی بتنی باشد، لازم است عمل آوری MTOSEAL G-25 کامل شود و سپس به کمک اندود ماسه سیمان سطح نهایی دلخواه روی آن به وجود آید.

✔ سازه های موجود در پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25

سازه هایی که نشت و یا ریزش آب دارد لازم است به درستی بازرسی شوند که علت آن مشخص شود. آب موجود بایستی تخلیه شود تا بررسی کامل گردد. ترک های ثابت بزرگتر از یک میلیمتر بایستی تراشیده شده، خیس شوند و با MTOSEAL G-25 آغشته و بلافاصله با خمیر MTOSEAL G-25 پر شوند. ترک های فعال بایستی تبدیل به درز های انبساطی شدند و با ماستیک مناسب آب بند شوند.

✔ آماده سازی سطح پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25

به طور معمول همه تعمیرات بتنی، کیفیت آماده سازی سطح تاثیر مستقیم برای اجرای سیستم دارد. سطوح بتنی بایستی از وجود هر گونه روغن، گریس، رنگ، آلودگی، مواد عمل آوری، روغن قالب و تعمیرات قبلی که باعث عدم چسبندگی MTOSEAL G-25

به سطح شود پاک گردند. از جمله موادی که باعث جلوگیری از نفوذ مواد شیمیایی و آب به درون بتن می گردد از قبیل تعمیرات انجام شده قبلی با پلیمرها، سیلیکون ها و دفع کننده های آب، برداشتن شیرابه سیمان از روی سطح و ایجاد سطحی خشن کمک بسیاری در چسبندگی MTOSEAL G-25 می نماید.

تکه های ضعیف و حفره های سطح بایستی تعمیر شوند. نقاط جدا شده تخریب و بازسازی شوند. در صورت خشک بودن سطح بایست آن را 24 ساعت قبل کامل اشباع نمود.

سیستم MTOSEAL G-25 نیاز به حضور آب برای مواد شیمیایی فعال جهت نفوذ در بتن دارد. توسعه کریستال ها تا عمق نفوذ آب ادامه دارد.

✔ اختلاط در پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25

همواره آب را بر روی پودر MTOSEAL G-25 بریزید و برعکس آن عمل نکنید.

جهت تهیه حالت دوغاب با مواد MTOSEAL G-25 یک قسمت آب با 2.25 تا 2.5 قسمت پودر به صورت حجمی و برای حالت خمیری آنقدر آب اضافه کنید که خمیر دلخواه به دست آید ولی پس از اختلاط اولیه هرگز آب بیشتر اضافه نکنید فقط آنقدر MTOSEAL G-25 مخلوط کنید که بتوانید آن را در مدت 20 دقیقه مصرف کنید.

✔ طرز کار با پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25

MTOSEAL G-25 به وسیله قلم مو و یا پیسولت بر روی سطح خیس اجرای شود. اجرای آن در دو دست در یک جهت انجام پذیرد. لایه دوم زمانی که اجرای اول سفت شده ولی هنوز خیس است انجام شود، معمولا پس از 3 تا 4 ساعت(بسته به دمای محیط) روی بتن کهنه، آجر و یا بلوک بتنی می توان به جای اجرای لایه دوم MTOSEAL G-25 روی لایه اول را با اندودی ضخامت 5 تا 10 میلیمتر پوشاند.

✔ عمل آوری پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25

لازم است از خشک شدن MTOSEAL G-25 جلوگیری شود و پس از اجرا آن را به مدت 5 تا 7 روز مرطوب نگه داشت. آب پاشی ملایم و حفاظت سطوح با ورقه های پلی اتیلن برای پرهیز از خشک شدن موثر است. از مواد عمل آوری سطح استفاده نکنید و سطوح اجرا شده را در برابر هوازدگی، تابش خورشید، یخ زدگی و باد به مدت 5 تا 7 روز حفاظت نمایید.

مخازن و یا دیگر سازه های آب را می توان 24 ساعت پس از اجرای آخرین لایه MTOSEAL G-25 با آب پر نمود. زیرا وجود آب به رشد کریستال ها شتاب می بخشد.

✔ پوشش دهی پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25

اجرای دو لایه به صورت دوغابی: یک کیلوگرم MTOSEAL G-25 برای پوشش یک متر مربع در هر لایه لازم است. بنابراین 2 کیلوگرم پودر برای پوشش کامل یک متر مربع مورد نیاز می باشد.

اندود کردن سطح 10 کیلوگرم پودر MTOSEAL G-25 در متر مربع به ضخامت 4.5 میلیمتر لازم است.

روش خشکه پاشی: یک کیلوگرم پودر برای یک متر مربع کافی است.

مراقبت از ابزار کار:

لوازم و ابزار را به سرعت پس از اتمام کار تمیز نمایید. استفاده از ظروف پلاستیکی و یا لاستیکی پیشنهاد می شود.

انبارداری:

به دور از تابش مستقیم خورشید و روی پالت نگهداری نمایید. در برابر بارش باران و فشار زیاد حفاظت نمایید. عدم رعایت روش انبارداری صحیح موجب آسیب دیدن محصول و یا بسته بندی آن می شود.

احتیاط و ایمنی:

همانند تمامی محصولات شیمیایی، احتیاط لازم در زمان انبارداری و مصرف ضروری است. از تماس با چشم ها، دهان، پوست و مواد خوراکی اجتناب شود. در صورت ترشح به چشم ها و پوست آن را به سرعت با آب بشویید. در صورت بلع ناگهانی به پزشک مراجعه کنید. در ظروف را پس از مصرف ببندید.

MTOSEAL G-25 را به گونه ای به کار برید که غبار کمتری در هنگام اختلاط ایجاد شود. برای مقابله با غبار احتمالی از یک ماسک سبک استفاده کنید.

تاییدیه کیفیت:

تمامی محصولاتی که توسط شرکت کلینیک بتن ایران عرضه می گردند، مطابق با استاندارد های کیفی بین المللی می باشند.

جهت دریافت قیمت پودر آب بند کننده بتن MTOSEAL G-25 و سایر مواد آب بندی بتن ، با ما تماس بگیرید.

کلینیک بتن ایران