رزین آنی گیر AQUAFIN-P1

رزین تزریقی منبسط شونده بر پایه پلی یورتان، تک جزئی و قابل تزریق در درز ها و ترک های حاوی آب.

AQUAFIN-P1

آنی گیر تک جزیی پلی یورتان

تعریف:

AQUAFIN-P1 ایزوسیانات اصلاح شده تک جزیی بسیار فعال است که بدون نیاز به همزن، آماده مصرف می باشد.

این محصول در مجاورت آب افزایش شدید ویسکوزیته داشته و فوم ویسکوالاستیک محکمی ایجاد می نماید که به طور موقت جلوی نفوذ، نشتی و جریان آب را خواهد گرفت.

AQUAFIN-P1 در مقابل اسید ها و قلیا ها مقاوم است و با سیستم های بیتومنی، همچنین نوار های تقویت درز (Joint tapes) سازگار می باشد. بر سطوح کاملا خشک، مواد بلافاصله تشکیل فوم می دهند اما با رطوبت موجود در خاک به آهستگی سخت می شوند.

مصارف:

جهت تزریق و آب بندی ترک ها و درز های بتن و سنگ به کار می رود.

به طور کلی AQUAFIN-P1 به دو منظور به کار می رود:

جلوگیری از جریان و نشت آب از ترک ها و درز ها

 ثابت نگهداشتن سنگریزه های سست

این محصول مطابق با تاییدیه DFBT (ارزیابی تاثیر محصولات اجرایی بر بتن و آب های زیرزمینی ) در تاریخ نوامبر 2000 تهیه شده است.

نکات مهم

 سطوح اطراف که قرار نیست توسط مواد AQUAFIN-P1 حفاظت شوند باید پوشانده شده و از برخورد مواد با آن نواحی جلوگیری گردد.

 AQUAFIN-P1 پس از سخت شدن از نظر فیزیولوژیکی مضر نمی باشد.

 کاربرد این محصول منحصر به موارد ذکر شده در برگه حاضر نمی باشد و در موارد مشابه مطابق نظر مشاور قابل استفاده است.

 به طور کلی، کلیه قوانین حفاظتی عمومی پوشش ها در مورد این محصول رعایت شده است.

دستورالعمل اعمال:

AQUAFIN-P1 با رطوبت هوا و آب وارد واکنش می شود. بنابراین احتمال تشکیل یک لایه پوسته مانند بر سطح مایع در ظروف درباز وجود خواهد داشت که فرایند تزریق تاثیرگذار نمی باشد.

به طور کلی مواد توسط نازل های تزریق یا پمپ های دستی در قسمت هایی که آب وجود دارد، تزریق می شود. AQUAFIN-P1 در مجاورت آب تشکیل فوم داده و سخت می شوند. لذا اگر میزان آب موجود در ناحیه ای که قرار است آب بند شود کم باشد، مقداری آب برای انجام واکنش ها تزریق می گردد.

اعمال مطابق با دستورالعمل های تزریق در ترک ( ZTV_rissیاRili ازDafstb) انجام می شود.

پیشنهاد می شود مواد قبل از مصرف برای مدت حداقل 12 ساعت در دمای بیش از c15 نگهداری شوند تا مواد در محدوده دمای اعمال دو فرایند بین بین 15 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد قرار گیرند.

1. ترک های موجود بتن (با عرض در حدود 2/0 میلیمتر) باید تا عمق 20 سانتیمتر تخلیه گردند.

2. نواحی تخلیه شده باید با فشار هوای تمیز پاک شوند.

3. پاکرو های تزریق در محل مناسب نصب گردند.

4. AQUAFIN-P1 با دستگاه مناسب تزریق شود. برای ترک های عمودی تزریق از پایین و برای ترک های افقی از سمت چپ شروع گردد. میزان مصرف مواد در حدود g/I1150 می باشد.

5. در صورت نیاز دستگاه تزریق قبل از سخت شدن کامل AQUAFIN-P1 از محل دور شده و روی ترک توسط ASOCORET-RN تسطیح گردد.

تمیزکاری تجهیزات:

وسایل و تجهیزات باید قبل از مصرف توسط پاک کننده ASO-R006 کاملا تمیز گردند. پس از پایان کار یا در مواردی که توقف بین کار زیاد باشد، دستگاه تزریق باید تمیز شود تا مواد در دستگاه خشک نگردند. محلول تمیز کننده باید در دمای تبخیر بیش از 21 درجه سانتیگراد داشته باشد.

باقیمانده مواد تزریقی را با فشار از درون ابزار تزریق باید خارج نمود و ابزار تزریق و تیوپ را با جریان چرخشی به مدت 10-5 دقیقه شستشو داده، محتویات آن را خالی کرده و دوباره با ASO-R006 تمیز شستشو دهید.

در خلال مدتی که ابزار تزریق قرار است به مدت طولانی بدون استفاده باشند، بهتر است با حلال ASO-R006 در طول این زمان پر گردند.

جهت دریافت قیمت رزین آنی گیر AQUAFIN-P1 و سایر مواد آب بندی بتن ، با ما تماس بگیرید.

کلینیک بتن ایران