رزین تزریقی پلی یورتان AQUAFIN-P4

رزین تزریقی دو جزئی بر پایه پلی یورتان با چسبندگی عالی جهت آب بندی دائمی.

AQUAFIN-P4

رزین تزریقی پلی یورتان الاستیک

خواص:

AQUAFIN-P4 رزین پلی یورتان دو جزیی عاری از حلال می باشد. این محصول به کندی واکنش داده و پس از سخت شدن به صورت ماده ای بدون منفذ در می آید که در مجاورت آب به آرامی تشکیل فوم می دهد.

AQUAFIN-P4 با سطوح خشک و مرطوب تشکیل باند داده و چسبندگی عالی به زمینه و همچنین مقاومت پارگی بالایی را منتج می شود. دمای انتقال شیشه ای این ماده پایین بوده و در دماهای بسیار کم نیز بدون بروز شکنندگی، مقاومت خود را حفظ می نماید.

مصارف:

AQUAFIN-P4به عنوان آب بند و درز گیر الاستیک در ترک ها، درز ها و حفره های موجود در سازه های بتنی، سنگی و آجری به کار می رود. مصرف عمده این محصول در پارکینگ ها، مخازن بتنی، تونل ها و درزهاید اجرایی بوده و توسط شلنگ های تزریق AQUAFIN-CJ1 و AQUAFIN-CJ2و یا Pocket در درز های بتن تزریق می گردد. از آن جا که نسبت اختلاط حجمی این محصول 1.2 است، می توان جهت تزریق از پمپ های دو جزیی نیز استفاده نمود.

نکات مهم:

سطوح اطراف که قرار نیست توسط مواد AQUAFIN-P4 حفاظت شوند باید پوشانده شده و از برخورد مواد با آن نواحی جلوگیری گردد

 AQUAFIN-P4پس از سخت شدن از نظر فیزیولوژیکی مضر نمی باشد.

 کاربرد این محصول منحصر به موارد ذکر شده در برگه حاضر نمی باشد و در موارد مشابه مطابق نظر مشاور قابل استفاده می باشد.

 به طور کلی، کلیه قوانین حفاظتی عمومی پوشش ها در مورد این محصول رعایت شده است.

دستورالعمل اعمال:

دو جز A (پلی ال) و B (ایزوسیانات) در بسته بندی متناسب با نسبت اختلاط ارائه می شوند. جز B به طور کامل به جز A اضافه می گردد. اختلاط توسط همزن با سرعت rpm300 و به به طور کامل و هاردنر کاملا در رزین پخش می شود، در واقع این عمل تا رسیدن به حالت کاملا یکنواخت و هموژن ادامه می یابد.

تجهیزات مورد نیاز:

دستگاه پرس پدالی و دستی (Hand/foot lever)، پمپ یک جزیی (پمپ ایرلس یا پیستون دار) و یا پمپ دو جزیی (به همراه همزن مخصوص فلزی)به هنگام کار مخلوط آماده تزریق ، توسط پاکر های مخصوص در داخل ترک هایی که قرار است آب بند شوند، تزریق می شود و این عمل تا زمانی که مواد از حفره های کنترل سرریز کنند ادامه می یابد.

1- ترک های موجود (ترک ها با عرض حدود 2/0 میلیمتر) باید تا عمق 30-20 سانتیمتر تخلیه گردند.

2- نواحی تخلیه شده باید با فشار هوای تمیز پاک شوند.

3- پاکر های تزریق در محل مناسب نصب گردند.

4- در صورت نیاز پاکر ها و نواحی اطراف ترک توسط ASODUR-EK98 با عرض حدود 15 سانتیمتر و میزان مصرف حدود g/m2 300 ایزوله شود.

5- پس از انجام ایزولاسیون، AQUAFIN-P4 با دستگاه مناسب تزریق شود. برای ترک های عمودی تزریق از پایین و برای ترک های افقی از سمت چپ شروع گردد. میزان مصرف مواد در حدود g/1 1000 می باشد.

6- در صورت نیاز دستگاه تزریق قبل از سخت شدن کامل AQUAFIN-P4 از محل دور شده و روی ترک با ASOCORET-RN برگردد تا با بتن همسطح شود.

تمیزکاری تجهیزات:

وسایل و تجهیزات باید قبل از مصرف توسط پاک کننده ASO-R006 کاملا تمیز گردند. پس از پایان کار یا در مواردیکه توقف بین کار زیاد باشد، دستگاه تزریق باید تمیز شود تا مواد در دستگاه خشک نگردند.

محلول حلالی تمیز کننده باید دمای تبخیر بیش از 21 درجه سانتیگراد داشته باشد.

باقیمانده مواد تزریقی را با فشار از درون ابزار تزریقی خارج نموده و ابزار تزریق و تیوپ را با جریان چرخشی به مدت 10-5 دقیقه شستشو دهید. محتویات آن را خالی کرده و دوباره با ASO-R006 تمیز شستشو دهید.

در خلال مدتی که ابزار تزریق قرار است به مدت طولانی بدون استفاده باشند، بهتر است با حلال ASO-R006 در طول این زمان پر گردند.

جهت دریافت قیمت رزین تزریقی پلی یورتان AQUAFIN-P4 و سایر مواد آب بندی بتن ، با ما تماس بگیرید.

کلینیک بتن ایران