مهندسی و اجرای کف پوش های صنعتی

مهندسی و اجرای کف پوش های صنعتی ، انبار ها، فرودگاه ها، کارخانه ها، سالن های ورزشی و کف سابی بتن

برخی از خصوصیات مورد نیاز در کف سازی کارخانجات، اجرای کف پوش های انبار ها، اجرای کف پوش های تعمیرگاه ها، اجرای کف پوش های سالن های ورزشی و ... مانند مقاومت مکانیکی و سایشی بالا، مقاومت کششی بالا، مقاومت بالا در برابر روغن و مواد خورنده، کاهش نفوذ پذیری، ضد آب نمودن سطوح، ضد خش نمودن سطوح، ضد خاک نمودن سطوح مستلزم به کارگیری تمهیدات ویژه ای می باشد.

بی شک بهترین روش جهت تحقق موارد مذکور به کارگیری ساخت و اجرای بتن با کیفیت می باشد. لذا گاهی با توجه به شرایط خاص اجرایی کف ها، امکان ایجاد بتنی با خواص مذکور امکان پذیر نبوده و یا در جریان بهره برداری صدمات و تخریب هایی به سطوح بتنی تحمیل می گردد که نیاز به بازسازی و یا ایجاد لایه هایی جدید جهت تامین خواص فوق را ناگزیر می نماید.

امروزه مواد و روش های مختلفی مانند پوشش های اپوکسی، پلی اورتان، سیمانی و ... جهت ایجاد کف های صنعتی و ورزشی وجود دارد که هر یک می تواند در شرایطی خاص تامین کننده نیاز های کارفرمایان باشد.

به همین دلیل کلینیک بتن ایران با بهره گیری از دانش فنی، تیم اجرایی کارآزموده، نسبت به ارائه خدمات در این زمینه در سطح کشور اقدام نموده است.