مقاوم سازی سازه های بتنی

مقاوم سازی سازه های بتنی به روش FRP و دیگر خدمات شرکت کلینیک بتن ایران.مجموعه مهندسی و اجرایی کلینیک بتن ایران ، آمادگی دارد تا خدمات مهندسی و مشاوره ای خود را در زمینه مقاوم سازی سازه های بتنی صنعتی و مسکونی با استفاده از روش های مختلف مانند استفاده از الیاف FRP و ... نسبت به ارائه این خدمات تخصصی بتن به پروژه های مختلف در سطح کشور ارائه نماید.