سیستم آببند کننده کاپیلارهای بتن و ملات چیست

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/05/21
 

آب بند نفوذگر MTOPAN 501 

MTOPAN 501 سیستم آب بندی مطمئن و دائمی سطوح بتنی و یا مواد سیمانی برای کنترل رطوبت، نشت و یا فرار آب می باشد. تشکیل و توسعه کریستال های غیر محلول در داخل لوله های مویینه و ریز ترک ها باعث مسدود شدن دائمی آنها شده و از عبور و یا نشت آب جلوگیری نموده و تا پایان عمر سازه آن را آب بندی می نماید، MTOPAN 501 به صورت پودر عرضه می شود. در هنگام مصرف MTOPAN 501 را به شکل دوغاب تهیه و به طور مستقیم روی سطوح بتنی، بلوک و یا ملات سیمانی اجرا نمایید. پودر خشک آن نیز برای خشکه پاشی در درزهای اجرایی کاربرد دارد.

آببند نفوذگر MTOPAN 501 _ کلینیک بتن ایران

✔ کاربردهای آببند نفوذگر MTOPAN 501 

1. نگهداری آب

2. جلوگیری از ورود آب

3. مخازن آب

4. پی ساختمان

5. استخرها

6. تونل ها

7. کارهای آب درمانی

8. چال های بازرسی

9. سدها

10. فونداسیون ها

11. کانال ها

12. دیوارهای حائل

13. بنادر

14. درزهای ساختمانی

15. لوله های بتنی

16. دیوارهای مقابله با آب دریا

17. عرشه پل ها

18. اسکله ها

19. سکوها

20. امتیازها

به وجود آوردن آب بندی دائمی به طوری که تبدیل به بخش جدا نشدنی سازه می شود. 

بخش فعال آن ورقه، کنده و فرسوده نمی گردد.
بتن را در برابر عوامل خورنده موجود در آب حفظ می نماید.
عمل تشکیل کریستال ها در تماس با آب تشدید می شود و ایجاد نوعی حفاظت فزاینده می نماید.
در برابر فشارهای مثبت و منفی آب مقاوم است.
سمی و آلوده کننده نیست.

✔ بسته بندی آب بند نفوذگر MTOPAN 501 

MTOPAN 501 در کیسه های 25 کیلوگرمی عرضه می شود.

بسته بندی آببند نفوذگر MTOPAN 501 _ کلینیک بتن ایران

✔ ترکیبات آببند نفوذگر MTOPAN 501 

MTOPAN 501 از نوعی مواد شیمیایی که با رطوبت فعال می شوند، ماسه سیلیسی مخصوص و نوعی سیمان خاص تشکیل شده.

✔ عملکرد آببند نفوذگر MTOPAN 501 

رطوبت و آهک آزاد موجود در آببند کننده کاپیلارهای بتن و ملات با مواد شیمیایی فعال در MTOPAN 501 واکنش داده و تولید کریستال های غیر محلول می نمایند. کریستال ها در عمق کاپیلارهای بتن نفوذ کرده و آن ها را مسدود نموده و از عبور آب جلوگیری می نمایند و از طرفی اجازه عبور هوا و بخار را می دهند و راه تنفس سازه را باز می گذارند. مقدار نفوذ کریستال ها و توسعه آن بستگی به میزان فشردگی و میزان جذب سطحی بتن دارد ولی کریستال ا تا عمقی که آب وجود داشته باشد نفوذ می کند. ایجاد آب بندی کامل پس از 5 تا 7 روز انجام می شود. MTOPAN 501 قابلیت آب بندی و تحمل فشار اسمزی مثبت و منفی را دارد، بنابراین  می توان آن را به روی سطوح داخلی و یا خارجی اجرا نمود. اگر چه بهتر است روی سطحی اجرا شود که تماس مستقیم با آب دارد. زیرا تشکیل و توسعه کریستال ها را تسریع می نماید. پس از تکمیل مراحل آب بندی و تشکیل کامل کریستال ها مواد فعال موجود در MTOPAN 501 بی اثر می شوند و به محض حضور رطوبت بعدی دوباره فعل می گردند.

✔ طرز استفاده آببند نفوذگر MTOPAN 501 

 1. طرز استفاده در سازه های جدید :

در سازه های جدیدی که دارای بتن فشرده و محکم باشند، نشت آب به طور عمده از درزهای اجرایی و ساختمانی اتفاق می افتد. در چنین سازه های مطمئنی راهکار اقتصادی این است کهMTOPAN 501 به صورت خشکه پاشی روی درزهای افقی ریخته و به شکل دوغابی روی سطوح عمودی اجرا شود. در شرایطی که سطح آب بالا باشد لازم است کلیه سطوح بتن مگر به روش دوغابی و یا خشکه پاشی پوشش داده شده و پس از آن بتن اصلی ریخته شود. این روش ساندویچی از نفوذ آب به درون بتن و ضایعات ناشی از رطوبت و غرقاب شدن جلوگیری می نماید. تا جایی که امکان دارد فونداسیون ها را از بیرون آب بندی کنید.
MTOPAN 501 را بهتر است روی بتن تازه و به محض باز کردن قالب اجرا نمایید، زیرا عمل آوری با آب که برای MTOPAN 501 لازم است باعث هیدراسیون کامل بتن نیز می شود. اگر نیاز به اجرای سطح نهایی زیبا و یا کارهای نماسازی بتنی باشد، لازم است عمل آوری MTOPAN 501 کامل شود و سپس به کمک اندود ماسه سیمان سطح نهایی دلخواه روی آن بوجود آید.
2. طرز استفاده در سازه های موجود
سازه هایی که نشت و یا ریزش آب دارند لازم است به درستی بازرسی شوند که علت آن مشخص شود. آب موجود بایستی تخلیه شود تا بررسی کامل گردد. ترک های ثابت بزرگتر از یک میلیمتر بایستی تراشیده شده، خیس شوند و با MTOPAN 501 آغشته شوند. ترک های فعال بایستی تبدیل به درزهای انبساطی شده و با ماستیک مناسب آب بند شوند.
3. طرز استفاده در آماده سازی سطح
به طور معمول همه تعمیرات بتنی، کیفیت آماده سازی سطح تاثیر مستقیم بر اجرای سیستم دارد. سطوح بتنی بایستی از وجود هر گونه روغن، گریس، رنگ، آلودگی، مواد عمل آوری، روغن قالب و تعمیرات قبلی که باعث عدم چسبندگی
 MTOPAN 501 به سطح می شود پاک گردند. از جمله، موادی که باعث جلوگیری از نفوذ مواد شیمیایی و آب به درون بتن می گردد از قبیل تعمیرات انجام شده قبلی با پلیمرها، سیلیکون ها و دفع کننده های آب. برداشتن شیرابه سیمان از روی سطح و ایجاد سطحی خشن کمک بسیاری در چسبندگی MTOPAN 501 می نماید.
تکه های ضعیف و حفره های سطح بایستی تعمیر شوند. نقاط جدا شده تخریب و بازسازی شوند. در صورت خشک بودن سطح می بایست آن را از 24 ساعت قبل کامل اشباع نمود. سیستم MTOPAN 501 نیاز به حضور آب برای مواد شیمیایی فعال جهت نفوذ در بتن دارد. توسعه کریستال ها تا عمق نفوذ آب ادامه می یابد.
اختلاط 

آب بند نفوذگر MTOPAN 501 
همواره آب را بر روی پودر MTOPAN 501 بریزید و عکس آن عمل نکنید. MTOPAN 501 یک قسمت آب با 25/2 تا 5/2 قسمت پودر به صورت حجمی.

✔ اجرای آببند نفوذگر MTOPAN 501 

MTOPAN 501 بوسیله قلم مو و یا پیستولت بر روی سطح خیس اجرا شود. اجرای آن در دو دست عمود برهم انجام پذیرد. لایه دوم زمانی که اجرای اول سفت شده ولی هنوز خیس است انجام شود، معمولاً پس از 3 تا 4 ساعت (بسته به دمای محیط). روی بتن کهنه، آجر و یا بلوک بتنی می توان به جای اجرای لایه دوم MTOPAN 501 ، روی لایه اول را با اندودی به ضخامت 5 تا 10 میلیمتر پوشاند.

✔ عمل آوری آببند نفوذگر MTOPAN 501 

 لازم است از خشک شدن MTOPAN 501 جلوگیری شود و پس از اجرا آن را به مدت 5 تا 7 روز مرطوب نگه داشت. آب پاشی ملایم و حفاظت سطوح با ورقه های پلی اتیلن برای پرهیز از خشک شدن موثر می باشد. از مواد عمل آوری بتن یا کیورینگ سطح استفاده نکنید و سطوح اجرا شده را در برابر هوازدگی، تابش خورشید، یخ زدگی و باد به مدت 5 تا 7 روز حفاظت نمایید. مخازن و یا دیگر سازه های آبی را می توان 24 ساعت پس از اجرای آخرین لایه MTOPAN 501 یا آب پر نمود، زیرا وجود آب به رشد کریستال ها شتاب می بخشد.

✔ پوشش دهی آببند نفوذگر MTOPAN 501 

 

اجرای دو لایه به صورت دوغابی: یک کیلوگرم MTOPAN 501 برای پوشش یک متر مربع در هر لایه لازم است. بنابراین 2 کیلوگرم پودر برای پوشش کامل یک متر مربع مورد نیاز می باشد.
اندود کردن سطح : 10 کیلوگرم پودر MTOPAN 501 در متر مربع به ضخامت 5/4 میلیمتر لازم است.
روش خشکه پاشی : یک کیلوگرم پودر برای یک متر مربع کافیست.
مراقبت از ابزار کار
لوازم و ابزار کار را به سرعت پس از اتمام کار تمیز نمایید. استفاده از شروف پلاستیکی و یا لاستیکی پیشنهاد می شود.

✔ انبارداری آببند نفوذگر MTOPAN 501 

 به دور از تابش مستقیم خورشید و روی پالت نگهداری نمایید. در برابر بارش باران و فشار زیاد حفاظت نمایید. عدم رعایت روش انبارداری صحیح موجب آسیب دیدن محصول و یا بسته بندی آن می شود.

✔ احتیاط و ایمنی انبارداری آببند نفوذگر MTOPAN 501 

همانند تمامی محصولات شیمیایی، احتیاط لازم در زمان انبارداری و مصرف ضروری است. از تماس با چشم ها، دهان، پوست و مواد خوراکی اجتناب شود. در صورت ترشح به چشم ها و پوست آن را به سرعت با آب بشویید. در صورت بلع ناگهانی به پزشک مراجعه کنید. در ظروف را پس از مصرف ببندید.

MTOPAN 501 را به گونه ای بکار برید که غبار کمتری در هنگام اختلاط ایجاد شود. برای مقابله با غبار احتمالی از یک ماسه سبک استفاده کنید.

تاییدیه کیفیت
تمامی محصولاتی که توسط شرکت کلینیک بتن ایران (مهندسین مشاور مهرازان پایدار) تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند. جهت اطلاع از نحوه خرید و قیمت انواع محصولات می توانید با کارشناسان فنی شرکت کلینیک بتن ایران در ارتباط باشید.

سایر مقالات
طراحی سازه های الیاف فولادی
طراحی سازه های الیاف فولادی
روش های طراحی سازه هایی که در آنها از الیاف فولادی استفاده شده، برای کاربردهایی پیشنهاد گردیده که در آن شکست یک عضو منجر به گسیختگی سازه ای نمی شود. ...
ادامه مطلب
واتر استاپ بنتونیتی چیست
واتر استاپ بنتونیتی چیست
این نوع جدید واتراستاپ که مخصوص رفع نشت درزهای اجرایی و مقاطع قطع بتن ریزی است با استفاده از پلیمرهای لاستیکی و بنتونیت با خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد ط...
ادامه مطلب
بتن مسلح به الیاف سیزال
بتن مسلح به الیاف سیزال
الیاف سیزال از برگ های Agave Sisalana استخراج می شود. این الیاف از حدود یکصد سلول رشته ای منفرد در مقطع عرضی به همراه همی سلولز، لیگنین و پکتین تشکیل ...
ادامه مطلب
بتن ریزی زیر آب با چه روش هایی انجام می شود؟
بتن ریزی زیر آب با چه روش هایی انجام می شود؟
معمولا بتن ریزی در زیر آب نباید انجام شود. اما گاهی اوقات این امکان وجود دارد که بتن ریزی باید زیر آب انجام شود . در این صورت و با این شرایط می توان ...
ادامه مطلب