بررسی و تامین کیفیت بتن

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/06
بررسی و تامین کیفیت برای همه محصولات تولیدی به دو صورت انجام می‌شود.

1- تضمین کیفیت (QA)

2- کنترل کیفیت (QC)

تضمین کیفیت همواره قبل از تولید محصول و یا همزمان با تولید انجام می شود.

نحوه انجام عملیات تضمین کیفیت هر محصول اعم از اجزاء بتن یا خود بتن و یا قطعه بتنی و سازه در برگیرنده موارد زیر است و همواره کنترل کیفیت مواد اولیه یا اجزاء هر محصول، تضمین کیفیت آن محصول خواهد بود.

- آزمایش های کنترل کیفی مواد اولیه مصرفی

- آموزش نیروهای انسانی

- کنترل کیفیت نیروهای انسانی

- ایجاد سازمان و مدیریت مناسب برای تولید

- ایجاد مدیریت کیفیت مناسب برای تولید

- کنترل وسائل و دستگاه ها وکالیبره کردن وسائل اندازه گیری

- کنترل روش های تولید

- توجه به دستورالعمل ها، آیین نامه ها، مشخصات فنی و ضوابط موجود اجرایی

مزایای تضمین کیفیت را می توان به صورت ذیل برشمرد.

- کاهش احتمال مردود شدن محصول

- اقتصادی تر شدن تولید محصولی با کیفیت مناسب

- کاهش تعداد نمونه برداری جهت کنترل کیفی

- افزایش اطمینان به محصول تولید شده

- کاهش هزینه های کنترل کیفیت محصول

- کاهش زمان کنترل کیفی

- حفظ منابع طبیعی و مواد اولیه و کاهش افت و ریز

- کاهش آلودگی محیط زیست

- استفاده بهینه از نیروی انسانی و وسائل

کنترل کیفیت همواره پس از تولید هر محصول انجام می شود.

نحوه اجرای کنترل کیفیت دارای مراحل زیر است.

- نمونه برداری از محصول تولید شده نهایی با تواتر پیش بینی شده با استفاده از روش های استاندارد

- آزمایش بر روی محصول نهایی

- مقایسه نتایج حاصله با ویژگی های استاندارد یا مطلوب

- قضاوت در مورد محصول تولید شده نهایی (رد یا قبول هر مجموعه که نمونه برداری از آن انجام شده است)

مزایا و معایب کنترل کیفی عبارت است از:

- ایجاد اطمینان نسبی در مورد کیفیت تولید با توجه به علم آمار و احتمال

- نیاز به نمونه گیری های متعدد و افزایش آن برای دستیابی به اطمینان بیشتر

- صرف هزینه قابل توجه برای نمونه گیری و آزمایش

- صرف وقت قابل توجه برای کنترل و قضاوت در مورد محصول تولید شده نهایی

تضمین کیفیت بتن به عنوان یک محصول خاص عبارت است از:

- کنترل کیفی اجزای بتن (سیمان، سنگدانه، آب، افزودنی و الیاف) پس از تهیه یا تولید

- کنترل نحوه انبار کردن اجزای بتن در کارگاه

- کنترل کیفی اجزای بتن پس از انبار کردن طولانی یا غلط

- کنترل کارآیی، مهارت و دانش پرسنل دست اندرکار تولید بتن

- کنترل کیفی وسائل و دستگاه های تولید و حمل بتن

- کالیبره کردن باسکول ها و سیستم های سنجش وزنی یا حجمی اجزای بتن

- کنترل مقادیر و نسبت های بتن در هنگام ساخت

- کنترل رطوبت سنگدانه ها و نسبت آب به سیمان

- کنترل دستگاه های مخلوط کننده، روش و مدت اختلاط

- کنترل روش حمل و تخلیه بتن و کنترل دما
سایر مقالات
افزودنی های پر کاربرد و ویژه بتن
افزودنی های پر کاربرد و ویژه بتن
اغلب به جای استفاده از یک سیمان خاص، این امکان وجود دارد که برخی از خواص سیمان های متداول را با ترکیب کردن یک ماده مضاف یا یک ماده افزودنی مناسب تغییر داد.
ادامه مطلب
استفاده از آب غیر شرب در عمل آوری بتن تازه
استفاده از آب غیر شرب در عمل آوری بتن تازه
در ابتدا باید گفت که هر آب غیر شربی الزاما” آب شور نیست.

آب شور ممکن است برای بتن غیر مسلح بتواند بعنوان آب ساخت و عمل آوری نیز استفاده شود و آبا و مقررات ملی و نشریه 55 و 101 آن را مجاز شمرده اند.
ادامه مطلب
خوردگی آرماتور فولادی در بتن
خوردگی آرماتور فولادی در بتن
دوام بتن یکی از مهمترین مخصه های آن است که باید در هنگام طراحی و ساخت بتن ، تمهیدات لازمی برای تامین آن در نظر گرفته شود . علاوه بر آن ، می باید با روشهای مناسب علمی ، طول عمر خدمت دهی سازه های مختلف بتنی ، نحوه رفتار آن ها در شرایط مختلف محیطی ، وجود خوردگی ها و تخریب های احتمالی و علل ان ها و نحوه تعمیر و زمان انجام آنها را مشخص سازیم .
ادامه مطلب
عملیات روسازی بتنی
عملیات روسازی بتنی
خاک سطح زمین بنظور اجرای دال بتن آرمه باید حداقل تا عمق 100 mm یا هر عمق مورد نیاز برداشته شود. بستر روسازی باید از هر نوع علف هرز و یا مواد آلی غیر ضروری پاک شود. مصالح نرم را برداشت کرده و بجای آن مصالح زیراساس ریخته و متراکم نمایید
ادامه مطلب