پرداخت کاری سازه های پارکینگ و سایر کف سازی های بتنی

این بخش به پرداخت کاری بتن میکروسیلیسی مصرفی در کف ها همانند سازه های پارکینگ می پردازد. 

پرداخت کاری کف بتنی میکروسیلیسی تفاوت هایی با روش های معمول پرداخت کاری دارد. این تفاوت ها ناشی از این حقیقت است که بتن میکروسیلیسی دچار آب انداختگی نمی شود. دانستن مطالب این بخش می تواند مشکلات ناشی از عدم آب انداختگی را به حداقل برساند.به مانند استفاده از سخت کننده بتن یا هاردنر بتن که باعث ضد سایش شدن سطح مورد نظر خواهد شد،جهات اطلاعات بیشتر نیز می توانید با بخش فنی کلینیک بتن ایران تماس حاصل فرمایید.

 کف سازی های بتنی

روش پرداخت کاری کف که انجمن میکروسیلیس آن را توصیه می کند ، «پرداخت کاری یک مرحله ای» نامیده می شود. همچنین به آن «پرداخت کاری سریع» یا «پرداخت کاری خط تولیدی» نیز می گویند. روش کلی براساس دو مفهوم ساده است : محافظت تمام مدت بتن و عدم انتظار برای سفت شدن بتن قبل از مضرس سازی و عمل آوری نهایی. روش پرداخت کاری یک مرحله ای در شکل 12.8 نشان داده شده است. توجه کنید که این روش پرداخت کاری در اصل بسیار شبیه پرداخت کاری عرشه ی پل هاست.

 کف سازی های بتنی

در نگاه اول ممکن است ، احتیاط های بیشتر برای جلوگیری از خشک شدن پر دردسر به نظر برسد. اما مرور بندهای زیر نشان می دهد که پرداخت کاری بتن میکروسیلیسی به روش یک مرحله ای می تواند با نیروی انسانی بسیار کمتر و بسیار سریعتر از بتن معمولی انجام شود. مراحل متداول پرداخت کاری کف در نمودار شکل 13.8 نشان داده شده است. توجه کنید که این نمودار روش های پرداخت کاری یک مرحله ای و معمولی را پوشش می دهد. هر یک از این مراحل در زیر شرح داده شده اند :

  کلینیک بتن ایران

 تعیین درجه پرداخت کاری لازم

  کلینیک بتن ایران

اکثر کف های بتنی بیش از حد پرداخت کاری می شوند ، زیرا بسیاری از کارفرمایان اعتقاد دارند که بتن به طور مناسب پرداخت کاری نمی شود ، مگر اینکه یک لیسه برقی برای ایجاد یک سطح سخت به کار برده شود. این کار در بسیاری از سازه ها به خصوص سازه های پارکینگ که بتن میکروسیلیسی به کرات در آن مصرف می شود، ضروری نیست. درجه ی پرداخت کاری لازم برای یک سازه خاص را باید با مشورت کارفرما و طراح پروژه تعیین کرد. این اطلاعات باید شامل مشخصات فنی پروژه باشد. انجمن میکروسیلیس شدیداً توصیه می کتد که جاروکشی متوسط بدون لیسه کشی برقی مناسب ترین سطح را برای اغلب کف های بتنی میکروسیلیسی ایجاد می کند. این سطح پیاده روی خوب و بادوامی را به وجود می آورد.

برگزاری جلسه پیش بتن ریزی

 این جلسه فرصتی برای بحث در مورد برنامه های پیمانکار برای تمام جنبه های کار است. جلسه را با پرسش های بدون پاسخ ترک نکنید ! 

 انجام بتن ریزی آزمایشی

همچنین چنانچه در بخش 2.1.8 شرح داده شد، بتن ریزی آزمایشی فرصت ایده آلی برای نهایی کردن تمام تصمیم ها در مورد پرداخت کاری است. بتن ریزی آزمایشی باید در حضور نمایندگان تمام گروه های کاری انجام شود که مسئول پذیرش بتن و روش های شرح داده شده اند. پیمانکار باید در این آزمایش از همان گروه پرداخت کاری کمک بگیرد که قرار است، بعداً عملیات پرداخت کاری پروژه را انجام دهند. مطابق شکل 14.8 ، مقیاس بتن ریزی آزمایشی باید به اندازه ای بزرگ باشد که امکان نمایش روش های پرداخت کاری در آن وجود داشته باشد. در پایان بتن ریزی آزمایشی یکی از این دو تصمیم باید گرفته شد : روش پرداخت کاری نمایش داده شده مورد قبول است ، یا بتن ریزی آزمایشی دیگری باید انجام شود.

بتن ریزی و تحکیم

 این مراحل تفاوت چندانی با روش های معمول برای بتن بدون میکروسیلیس ندارند. به هر حال ، مطابق شکل 15.8 ب موثرترین روش تحکیم کف بتنی میکروسیلیسی استفاده از شمشه لرزاننده است. در این روش سطح تختی به دست می آید که به پرداخت کاری جرئی نیاز دارد. به هر حال ، فراموش نکنید که مقاطع ضخیم تر و تیرها با استفاده از ویبراتورهای استاندارد داخلی تحکیم می شوند.

ماله کشی اولیه

این مرحله نیز تفاوتی با آنچه برای متن بدون میکروسیلیس انجام می شود ، ندارد. هدف از ماله کشی فرونشاندن ذرات مصالح سنگی و صاف کردن نقص های ناشی از شمشه کشی است. شکل 16.8 را ببینید. توجه کنید که برخی از پیمانکاران تصور می کنند که ماله های چوبی تمایل به پاره کردن بتن میکروسیلیسی دارند. بنابراین ماله های منیزیمی یا فولادی را برای این نوع بتن ترجیح می دهند.

انتظار برای آب انداختگی نهایی و کسب مقاومت

این مرحله یک بخش مرسوم در پرداخت کاری کف است، اما معمولاً برای بتن میکروسیلیسی الزامی نیست. آب انداختگی باید قبل از اینکه منافذ سطحی بسته شوند، تمام شود. زیرا در غیر این صورت تجمع حباب هوا و آب سبب لایه لایه شدن سطح می شود. علاوه بر این ، بتن باید به اندازه کافی برای تحمل وزن پرداخت کاران و تجهیزات مراحل بعدی پرداخت کاری مقاومت کسب کند.

تمامی بتن ها ، خواه حاوی میکروسیلیس و خواه بدون آن ، طی دوره انتظار مستعد ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک و پوسته شدگی هستند. اگر شرایط محیطی برای خشک شدن بتن مناسب باشد، عملیات حفاظت بتن باید طی این دوره اتخاذ شوند.

از آنجا که بتن میکروسیلیسی دچار آب انداختگی نمی شود ، اگر کارفرما بپذیرد که به ماله کشی و لیسه کشی بیشتر نیازی نیست ، می توان پرداخت کاری را بدون دوره انتظار تکمیل کرد. این امتیاز سبب صرفه جویی قابل توجهی در نیروی انسانی و هزینه پروژه می شود.

 ماله کشی و لیسه کشی نهایی

این مرحله شامل حداقل یک بار ماله کشی و یا شاید چند بار لیسه کشی باشد. برای کاربردهایی که در آنها به یک سطح سخت نیاز است، این مراحل الزامی است. انجمن میکروسیلیس گمان نمی کند که این مراحل برای اغلب کف سازی های میکروسیلیسی الزامی باشند (ممکن است در کف های بتنی میکروسیلیسی روش های مرسوم ماله کشی الزامی باشد. این روش در بخش 3.8.8 شرح داده شده است.)در هنگام لیسه ای کردن پس از ماله اولیه پودر سخت کننده بتن که حاوی میکروسیلیس هم می باشد را می تواند برای هر متر مربع 5کیلو در نظر گرفت و سپس ماله کشی نمود.

مضرس سازی سطح

پرداخت کاران برای بتن بدون میکروسیلیس در کاربردهایی خمانند یک سازه پارکینگ ، جاروکشی متوسط را پس از لیسه کشی بتن به کار می برند. موفقیت این روش تا حدی در هاله ای از ابهام است، زیرا فرآیند لیسه کشی معمولاً باعث محکم شدن سطح می شود، به گونه ای عمل جاروکشی به سختی انجام خواهد شد.

جاروکشی بتن میکروسیلیسی باید در اولین فرصت ممکن پس از ماله کشی انجام شود. این گفته بدین معنی است که چند دقیقه پس از ماله کشی باید صبر کرد تا بتن اندکی سفت شود، به گونه ای که اثر جارو به اندازه درجه تعیین شده روی بتن باقی بماند. معمولاً ، جاروکشی در کمتر از 15 تا 30 دقیقه پس از اینکه بتن ریخته شد ، کامل می شود. شکل های 17.8 ب و 17.8 ج را ببینید.

 کلینیک بتن ایران

 کلینیک بتن ایران

 محافظت و عمل آوری

پس از اینکه مضرس سازی سطح به پایان رسید، بتن که همچنان نرم است باید از خشک شدن محافظت شود تا مقاومت کافی را برای پایداری در برابر ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک کسب کند یا عمل آوری نهایی انجام شود. این محافظت را می توان با مه پاشی، استفاده از کند کننده تبخیر، یا مصرف ترکیبات عمل آوری انجام داد. در انتخاب روش محافظت ملاحظه آنچه در مراحل بعدی ساخت و ساز اتفاق می افتد ، را فراموش نکنید. به عنوان مثال ، اگر از ترکیبات عمل آوری استفاده می شود، ممکن است پاک کردن این مواد قبل از رنگ آمیزی نوارهای پارکینگ الزامی باشد می توان از کیورینگ های بتن که پایه ای سیلیکنی نیز دارند استفاده شود .

 کلینیک بتن ایران

 عمل آوری نهایی

مدارک زیادی برای مثبت ارزیابی کردن عمل آری خیس بتن میکروسیلیسی وجود دارد. انجمن میکروسیلیس شدیداً توصیه می کند که بتن میکروسیلیسی باید عمل آوری خیس شود. هر روش که سطح را به طور پیوسته حداقل 7 روز خیس نگه دارد، مناسب است. در اغلب کاربردها از پارچه ی کرباسی خیس با یک ورق پلاستیک روی آن یا پوششی شبیه به آن استفاده می شود. معمولاً ، خیس کردن پارچه ی کرباسی طی دوره ی عمل آوری برای اطمینان از اینکه آب کافی برای هیدراسیون سطحی در دسترس است، ضروری می باشد. به محض اینکه بتن مقاومت کافی را برای تحمل وزن افرادی که مواد عمل آوری را روی آن می پاشند ، کسب کرد ، به گونه ای که سطح دچار آسیب نشود ، باید عمل آوری نهایی را شروع کرد. 

 عمل آوری

احتمالاً ، عمل آوری مهم ترین بخش کاری با بتن میکروسیلیسی است. اگر عمل آوری به طور مناسب انجام نشود ، عملکرد مورد انتظار در حداقل هزیه به دست نخواهد آمد. این بخش به چند جنبه عمل آوری بتن میکروسیلیسی می پردازد و توصیه های انجمن میکروسیلیس برای عمل آوری را ارائه می دهد.

 کلینیک بتن ایران

توجه کنید که تفاوتی بین عمل آوری عضوهای سازه ای و کف سازی بتنی میکروسیلیسی وجود ندارد. تمام کف سازی های بتنی ، یا بدون میکروسیلیس ، به دلیل نسبت سطح به حجم بالا بیش از عضوهای سازه ای مستعد ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی و خشک شدن هستند. عضوهای سازه ای همانند ستون ها یا تیرها کمتر مستعد چین خوردگی هایی هستند. تاکنون گزارشی از ترک خوردگی عضوهای سازه ای در یک پروژه به کلینیک بتن ایران گزارش نشده است.

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/04
سایر مقالات
همه چیز درمورد بتن
همه چیز درمورد بتن
با مطالعه این مقاله که توسط تیم کلینیک بتن ایران تهیه شده است، شما با تمام موارد مربوط به بتن آشنا خواهید شد....
ادامه مطلب
پوشش و کوتینگ نفوذگر کریستال شونده بتن
پوشش و کوتینگ نفوذگر کریستال شونده بتن
پوشش نفوذگر کریستال شونده بتن در حال حاضر بتن مهمترین و پرمصرف ترین ماده در سازه‌های مدرن و مهندسی عمران می باشد. اکثر سدها، تونل ها، کانال ها، پ...
ادامه مطلب
آزمون کشش در واتراستاپ های پی وی سی (PVC)
آزمون کشش در واتراستاپ های پی وی سی (PVC)
کلینیک بتن ایران-واحد آزمایشگاه:از مهمترین خواص فیزیکی مکانیکی واتراستاپ ها، تعیین استحکام کششی ، مقاومت پارگی ، تعیین سختی ، مقاومت در برابر شعله ، ا...
ادامه مطلب
بتن پلاستیک چیست؟
بتن پلاستیک چیست؟
جهت کنترل تراوش آب از پی سد باید به جنس لایه‌های زمین در محل پی سد و میزان اهمیت سد و تکنولوژی اجرایی قابل‌دسترسی توجه فراوانی نمود. از این...
ادامه مطلب

نظرات کاربران

به این صفحه امتیاز دهید
با تشکر امتیاز شما به این صفحه می باشد