راهبردهای ترمیم ستون های بتنی

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/04

ترمیم ستون های بتنی

روند ترمیم برای ستون های بتنی باید با در نظر گرفتن بارهای فشاری روی ستون های ترمیم شده باشد. ستون های سازه ای ، طبیعتاً به دلیل حمل بارهای قائم و برخی بارهای جانبی و لنگر ناشی از آن بارها طراحی شده اند. البته وزن بار مرده سازه به علاوه بارهای زنده نیز باید کنترل شوند.

طبقه بندی ترمیم ستون های بتنی

ترمیم ستون های بتنی معمولاً در داخل دو طبقه بندی قرار می گیرد: ترمیم های سطحی یا ظاهری که به دلیل ترمیم سطح قسمت های خراب شده مشخص شده اند یا ترمیم های سازه ای که بهبود یا مهیا کردن مجدد ظرفیت حمل بار ستون را میسر می کنند.

وقتی ستون های بتنی نیاز به ترمیم ناشی از خرابی سطح دارند، بارهای فضاری در مقاطع ستون که مختل نشده است، دوباره پخش می شوند. اگر خرابی موثری مقطع را کاهش نداده باشد، فرایند ترمیم بتن متداول می تواند به طور موفقیت آمیزی آسیب را مشخص و برطرف کند.

وقتی خرابی ستون ها قابل توجه است، عدم بارگذاری ستون تا زمان کامل شدن ترمیم بتن نیاز است و باید کل مقطع ستون، قابلیت حمل بار را مجدداً داشته باشد. اگر برداشتن بار از ستون ناممکن باشد، می توان از سیستم های مکمل و یا یک روش جایگزین (مدنظر) جهت حمایت از پیوستگی با ترمیم ستون موجود بهره گرفت.

 راهبردهای ترمیم ستون

راهبردهای ترمیم ستون باتوجه به شرایط مختلف متفاوت است و شامل موارد زیر می شود :

  • پوشش دادن یا بزرگ کردن مقطع ستون
  • حفاظت کاتدی به منظور توقف خوردگی فولاد مسلح کننده
  • قلیایی کردن میلگردهای فولادی به منظور توقف خوردگی
  • کم کردن کلراید به منظور به تعویق انداختن خوردگی
  • استفاده از فولاد صفحه فولادی، کربنی، الیاف شیشه ای
  • اضافه کردن بست های برشی به منظور افزایش ظرفیت برشی طبقه های میانی
  • بستن صفحات فلزی به منظور اضافه کردن ظرفیت خمشی
  • ستون های مکمل
  • کاربرد سیستم های حفاظتی به منظور جلوگیری از خوردگی در آینده

  ترمیم ستون های بتنی

سایر مقالات
تاریخچه ژئوممبرین، کاربرد ها و انواع آن
تاریخچه ژئوممبرین، کاربرد ها و انواع آن
ژئوممبران PVC مضرس دار (signal lair) ورقی است شامل یک لایه باریک و کمرنگ برای سهولت درتشخیص صدمات که به آسانی در صورت صدمه با دید بصری قابل تشخیص است.
ادامه مطلب
تاریخچه بتن خود تراکم
تاریخچه بتن خود تراکم
 بتن یکی از مسائل مهم است که دهه‌ها توجه و تحقیقات را به خود اختصاص داده است. در ژاپن نیز سالهای متمادی بر روی این موضوع پژوهش صورت گرفته است. یکی از معیارهای مهم برای رسیدن به بتن با دوام مناسب، متراکم کردن بتن است. اما کاهش تعداد کارگران فنی و حرفه ای که بتوانند این کار را به نحو مناسب انجام دهند، مشکلات زیادی را در سالهای قبل بوجود آورده بود.
ادامه مطلب
پرداخت کاری سازه های پارکینگ و سایر کف سازی های بتنی
پرداخت کاری سازه های پارکینگ و سایر کف سازی های بتنی
این بخش به پرداخت کاری بتن میکروسیلیسی مصرفی در کف ها همانند سازه های پارکینگ می پردازد
ادامه مطلب