ماسه مصرفی در بتن براساس نشریه 101 و 55

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/02/23

ماسه مصرفی در بتن براساس نشریه 101 و 55

بعضی از مشخصات مصالح سنگی ریزدانه در بتن براساس نشریه 101 عبارتند از :

مصالح ریزدانه (رد شده از الک -4.75 mm شماره 4) از ماسه طبیعی و یا ماسه شکسته و یا مخلوطی از این دو تهیه می شود. این مصالح باید دارای مشخصات زیر باشد.

الف : مصالح ریزدانه باید دارای دانه های سخت و بادوام بوده و مواد زیان آور موجود در آنها از ارقام مندرج در جدول زیر تجاوز ننماید.

حداکثر مقادیر مجاز برای مواد زیان آور در سنگدانه های ریز بتن

نوع مواد زیان آور حداکثر درصد وزنی در کل نمونه ملاحظات
کلوخه های رسی و دانه های شکننده 2 شیستهای در حالمتلاشی شدن و تبدیل به خاک رسی مشمول این محدودیت هستند.
دانه های گذشته از الک شماره 200
(075/0 میلیمتر)
- بتن تحت سایش
- سایر بتنها
 
 
3
5
مشروط بر اینکه دانه های رسی نباشد.
زغال سنگ، لیگنیت، یا سایر مصالح سبک :
- هنگامی که نمای ظاهری بتن حائز اهمیت است.
- سایر بتنها
 
 
5/0
 
1
مواد زغالی با وزن مخصوص نسبی کمتر از 2 و رنگ قهوه ای تیره می باشند.
میکا 1 در هر حال مجموع کلوخه های رسی و میکا در مناطق گرم و مرطوب و با خردشدگی زیاد نباید از (3%) و در سایر مناطق از (4%) بیشتر باشد.
سولفاتهای برحسب SO3-- 4/0 ــ
کلرورها برحسب CL- 04/0 ــ

 * روش آزمایش در هر یک از موارد فوق الذکر مطابق مندرجات آیین نامه بتن ایران خواهد بود.

ب- ارزش ماسه ای سنگدانه های ریز به روش T176 آشتو نباید کمتر از 75 درصد باشد.

پ- دانه بندی سنگدانه های ریز باید با جدول زیر انطباق داشته باشد.

دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه (ماسه)

اندازه الک استاندارد با سوراخ مربع درصد وزنی رد شده از هر الک آزمایشگاهی
5/9 میلیمتر 100
76/4 میلیمتر 100 95
38/2 میلیمتر 100 80
19/1 میلیمتر 85 50
595 میکرون 60 25
297 میکرون 30 10
149 میکرون 10 2

                  باقیمانده مصالح بین هر دو الک متوالی جدول فوق نباید بیش از (45%) وزن کل نمونه باشد.

سایر مقالات
خوردگی آرماتور فولادی در بتن
خوردگی آرماتور فولادی در بتن
دوام بتن یکی از مهمترین مخصه های آن است که باید در هنگام طراحی و ساخت بتن ، تمهیدات لازمی برای تامین آن در نظر گرفته شود . علاوه بر آن ، می باید با روشهای مناسب علمی ، طول عمر خدمت دهی سازه های مختلف بتنی ، نحوه رفتار آن ها در شرایط مختلف محیطی ، وجود خوردگی ها و تخریب های احتمالی و علل ان ها و نحوه تعمیر و زمان انجام آنها را مشخص سازیم .
ادامه مطلب
نحوه اتصال دیوار به ستون بتنی یا وال پست چگونه است ؟
نحوه اتصال دیوار به ستون بتنی یا وال پست چگونه است ؟

وال پست wall post، نگهدارنده دیوارهای غیر سازه ای است. انواع وال پست ها به روش های مختلفی اجرا می شوند. معمول ترین نوع آن به صورت یک تیر-ستون طراحی می گردد. وظیفه وال پست ها انتقال نیروهای حاصل از باد و زلزله از دیوار به قاب می باشد که موجب استحکام دیوار و پیشگیری از تخریب آن می گردد

ادامه مطلب
بتن ریزی زیر آب با چه روش هایی انجام می شود؟
بتن ریزی زیر آب با چه روش هایی انجام می شود؟

معمولا بتن ریزی در زیر آب نباید انجام شود. اما گاهی اوقات این امکان وجود دارد که بتن ریزی باید زیر آب انجام شود . در این صورت و با این شرایط می توان از انواع روش های بتن ریزی زیر آب این کار را انجام داد . 

ادامه مطلب
بتن نما (بتن اکسپوز)
بتن نما (بتن اکسپوز)
بتن اکسپوز یا بتن نما به بتن هایی گفته می شود که به صورت بلند مدت یا میان مدت نما بوده و سطح بتن سطح نهایی کار بوده و بر روی آن پوشش و یا مصالح دیگری اجرا نمی گردد. از جمله این نوع بتن ها می توان به ساختمان هایبا نمای بتن و یا پل ها اشاره کرد. 
ادامه مطلب