اسپیسر های تخت

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/07/15

برای سطحی به مساحت 4000 متر شبکه گذاری شده ، چه میزان اسپیسر تخت مورد نیاز است ؟

سرکار خانم مهندس مینا حدادی (کارشناس فنی فروش کلینیک بتن ایران) به این سوال پاسخ داده است:

در هر متر مربع 4 عدد استفاده می شود، برای 4000 متر شبکه 16000 عدد اسپیسر نیاز داریم

 اسپیسرها مخصوص سطوح افقی و جهت استفاده در کارهای سنگین، با قطر میلگرد تا mm32 و بار نقطه ای تا 250 کیلوگرم می باشد. عمده مصرف اسپیسرهای سنگین برای تیرهای با شبکه سنگین، فوندانسیون ها و کف ها می باشد.

میزان استفاده از اسپیسرهای سنگین 4 عدد در متر مربع از سطح و در تیرها 3 عدد در متر طول می باشد.

دیگر سوالات متداول
سرکار خانم مهندس مینا حدادی (کارشناس فنی فروش کلینیک بتن ایران) به این سوال پاسخ داده است:
سرکار خانم مهندس الهام کریم پور (کارشناس فنی فروش کلینیک بتن ایران) به این سوال پاسخ داده است:

سرکار خانم مهندس غفاری(کارشناس فنی فروش کلینیک بتن ایران) به این سوال پاسخ داده است:

سرکار خانم مهندس الهام کریم پور(کارشناس فنی فروش کلینیک بتن ایران)به این سوال پاسخ داده است: