اسپیسر های تخت

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/07/15

برای سطحی به مساحت 4000 متر شبکه گذاری شده ، چه میزان اسپیسر تخت مورد نیاز است ؟

سرکار خانم مهندس مینا حدادی (کارشناس فنی فروش کلینیک بتن ایران) به این سوال پاسخ داده است:

در هر متر مربع 4 عدد استفاده می شود، برای 4000 متر شبکه 16000 عدد اسپیسر نیاز داریم

 اسپیسرها مخصوص سطوح افقی و جهت استفاده در کارهای سنگین، با قطر میلگرد تا mm32 و بار نقطه ای تا 250 کیلوگرم می باشد. عمده مصرف اسپیسرهای سنگین برای تیرهای با شبکه سنگین، فوندانسیون ها و کف ها می باشد.

میزان استفاده از اسپیسرهای سنگین 4 عدد در متر مربع از سطح و در تیرها 3 عدد در متر طول می باشد.

دیگر سوالات متداول
جهت پاسخ به این سوال ابتدا قالب هایی که بیشتر در این زمینه استفاده می شود را توضیحی کوتاه می دهیم 
سرکار خانم مهندس مینا حدادی (کارشناس فنی فروش کلینیک بتن ایران) به این سوال پاسخ داده است:
سرکار خانم مهندس مینا حدادی (کارشناس فنی فروش کلینیک بتن ایران) به این سوال پاسخ داده است:
برای مخازنی که با سیال اسیدی در ارتباط هستند اطلاع از عدد PH که شاخص میزان اسیدی بودن می باشد ضروری است