آب بندی مخزن

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/07/22

دیتایل آب بندی درز انبساط در کف و دیواره ی یک مخزن چیست و متریالهای مورد استفاده را نام ببرید

سرکار خانم مهندس الهام کریم پور (کارشناس فنی فروش کلینیک بتن ایران) به این سوال پاسخ داده است:

ابتدا قبل از بتن ریزی از واتراستاپ کفخواب حفره دار جهت جوینت کردن درزها استفاده کرده و پس از بتن ریزی درز را با استفاده از فوم یا پلاستوفوم کوتاه تر کرده و سپس از ماستیک قیری سرد اجرا یا گرم اجرا و در بهترین حالت از ماستیک پلی یورتان استفاده می کنیم،ماستیک پلی یورتان آب دوست بوده و قابلیت انعطاف زیادی را دارا می باشد 

ماستیک ،فیلر(یونولیت یا پلاستوفوم،واتر استاپ کف خواب حفره دار)


دیگر سوالات متداول
سرکار خانم مهندس مینا حدادی (کارشناس فنی فروش کلینیک بتن ایران) به این سوال پاسخ داده است:

سرکار خانم مهندس مینا حدادی (کارشناس فنی فروش کلینیک بتن ایران) به این سوال پاسخ داده است:

جناب آقای مهندس سیامک صالحی پور (کارشناس فنی کلینیک بتن ایران) به این سوال پاسخ داده است: