کلینیک بتن ایران

در این قسمت عکس هایی از کفپوش اپوکسی یا کانداکتیو مربوط به پروژه یروگاه قشم را مشاهده می فرمایید.

عناوین: اپوکسی،کفپوش اپوکسی،کفپوش آنتی استاتیک،کفپوش کانداکتیو،کفپوش پلی یورتان،کفپوش بهداشتی،کفپوش بیمارستانی،کفپوش الکترونیک،کفپوش اتاق برق