آب بندی و ترمیم بتن تصفیه خانه

ترمیم و آب بندی سازه های بتن،ترمیم و آب بندی تصفیه خانه ها،ترمیم و آب بندی ایستگاه های پمپاژ آب،ترمیم و آب بندی کولینگ تاور،ترمیم و آب بندی کلاریفایر،ترمیم و آب بندی مخازن بتنی صنعتی...