اسپیسر

تصاویر مدل های اسپیسرهای پلاستیکی (فاصله نگهدارهای پلاستیکی) کلینیک بتن ایران