تست های غیر مخرب بتن اولتراسونیک بتن

گزارش تصویری ار تست های انجام شده توسط کلینیک بتن ایراند در کارخانه مس سرچشمه