آزمایش غیر مخرب بتن،تست های اولتراسونیک بتن و اسکن بتن مسلح (آلبوم اول)

اتمام عملیات مجموعه آزمایشات غیر مخرب بتن شامل اسکن بتن و تست اولتراسونیک بتن و بررسی خوردگی شبکه فولادی به منظور تعیین شناسنامه سازه ای ،سازه های واحد های: آبسازی،پساب و انتقال آب پتروشیمی های فاز 3 و 4 پارس جنوبی عسلویه در شهریور ماه 1393 توسط کلینیک بتن ایران.