کفپوش اپوکسی دارویی

تصاویری از اجرای کفپوش اپوکسی توسط تیم اجرای کفپوش های رزینی و ریزشی اپوکسی و پلی یورتان و کفپوش های آنتی استاتیک(کونداکتیو)کلینیک بتن ایران.

جهت اطلاعات بیشتر با قسمت خدمات مهندسی کلینیک بتن ایران تماس حاصل فرمایید.