کفپوش اپوکسی و پلی یورتان داروسازی

این تصاویر مربوط به پروژه کفسازی به وسیله پوشش های رزینی پلی یورتان و اپوکسی می باشد که توسط تیم تخصصی پوشش های رزینی و کفپوش های بهداشتی کلینیک بتن ایران به اجرا رسیده است.