اجرای کاشی ضد اسید

این تصاویر مربوط به پروژه کفسازی به وسیله  کاشی ضد اسید می باشد که توسط تیم تخصصی پوشش های صنعتی کلینیک بتن ایران به اجرا رسیده است.

 کاشی ضد اسید:

ساختمان و تجهیزات نصب شده در واحدهای تولید مواد شیمیایی بایستی در برابر مواد خورنده حفظ شوند ، بتون و فولاد در اثر تماس با این مواد و عوامل سخت محیطی ,دچار فرسایش می شوند . اجرای سیستم کاشی و سرامیک ضد اسید یا  کاشی ضد اسید یکی از روش های مناسب حفاظت سطوح به مدت طولانی در برابر عوامل خورنده محیط می باشد .