اجرای کفپوش پلی یورتان پارکینگ

این تصاویر مربوط به پروژه کفسازی پارکینگ اتومبیل به وسیله پوشش های رزینی پلی یورتان می باشد که توسط تیم تخصصی پوشش های رزینی وکفپوش های صنعتی کلینیک بتن ایران به اجرا رسیده است.