تصاویر اجرای پرایمر اپوکسی

این تصاویر مربوط به پروژه کفسازی به وسیله پوشش های رزینی و اپوکسی می باشد که توسط تیم تخصصی پوشش های رزینی و کفپوش های صنعتی کلینیک بتن ایران در حال اجرا است که این تصاویر روش اجرای لایه اول یعنی پرایمر اپوکسی را بر روی سطح اسکرابینگ شده نشان می دهد.