اولین دوره مسابقات منطقه‌ای مکعب بتن سبک برگزار شد

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/04/24

وب سایت رسمی کلینیک بتن ایران (مهندسین مشاور مهرازان پایدار):
بوشهر - تیم‌های برتر اولین دوره مسابقات منطقه‌ای مکعب بتن سبک به میزبانی دانشگاه پیام نور بوشهر مشخص شدند.
 دبیر اولین دوره مسابقات مکعب بتن سبک دانشگاه پیام نور بوشهر صبح شنبه در حاشیه این مسابقات گفت: این مسابقات به همت انجمن علمی و پژوهشی عمران دانشگاه پیام نور استان بوشهر و به میزبانی این دانشگاه در سطح منطقه برگزار شد.
نرگس مقدسی در خصوص نحوه برگزاری این مسابقات بیان کرد: در این مسابقات هدف تهیه بتن هدفمند با مشخصات وزن ۲۷۰ گرم و مقاومت ۵۰ Mpa معادل ۵۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بود و امتیاز بیشتر به تیمی تعلق می گرفت که حداقل اختلاف با مقادیر فوق را داشته باشد.

مقدسی با معرفی تیم‌های اول تا چهارم، ادامه داد: تیم PGUC۲ به سرپرستی علی عبدالهی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر با نمونه اول به وزن ۲۷۲.۶ گرم و مقاومت Mpa ۵۴.۷۳ و نمونه دوم به وزن ۲۷۴.۴ گرم و مقاومت Mpa ۵۲.۹۴ نمونه سوم به عنوان نمونه شاهد نگهداری شد.
وی بیان کرد: تیم کلینکر به سرپرستی فریبا رجبی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر نمونه اول به وزن ۲۶۹.۳ گرم و مقاومت Mpa ۶۰.۹۹ و نمونه دوم به وزن ۲۶۸.۲ گرم و مقاومت Mpa ۶۱.۴۳ نمونه سوم بعنوان نمونه شاهد نگهداری شد.مقدسی افزود: تیم PGUC۱ به سرپرستی محمد حسین دوانی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر نمونه اول به وزن ۲۷۰.۱ گرم مقاومت Mpa ۳۶.۳ و نمونه دوم به وزن ۲۶۵.۷ گرم و مقاومت Mpa ۳۴.۹۹ نمونه سوم بعنوان نمونه شاهد نگهداری شد.وی اضافه کرد: تیم MPM به سرپرستی خانم سودابه حسین ابادی از دانشگاه پیام نور بوشهر نمونه اول به وزن ۲۳۰.۴ گرم و مقاومت Mpa ۱۱.۸۳ و نمونه دوم به وزن ۲۲۷ گرم و مقاومت Mpa ۲۰.۷۳ نمونه سوم بعنوان نمونه شاهد نگهداری شد.
دبیر اولین دوره مسابقات مکعب بتن سبک دانشگاه پیام نور بوشهر افزود: جایزه نقدی این مسابقات به مبلغ ۱۰ میلیون ریال همراه با لوح تقدیر و تندیس مسابقات ،

طی مراسمی در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر به تیم برتر اعطا شد.