آغاز عملیات روسازی بتنی آزادراه‌های کشور بر اساس مطالعات محققان دانشگاهی

وب سایت رسمی کلینیک بتن ایران (مهندسین مشاور مهرازان پایدار):
عملیات روسازی بتنی آزادراه‌های ایران، بر اساس یافته‌ها و نتایج مطالعات محققان واحد علوم و تحقیقات و توسط شرکت راهسازی و عمران ایران کلید خورد. روسازی ۱۰ درصد جاده‌های کشور با استفاده از بتن، سیاستی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.اجرای این سیاست با عملیات اجرایی روسازی بتنی آزادراه اصفهان - شیراز آغاز شده است که توسط شرکت راه‌سازی و عمران ایران صورت می‌گیرد.
بخش مطالعاتی اجرای این سیاست شامل تدوین و گردآوری مسائل و موضوعات مرتبط با روسازی بتنی نظیر طراحی، روش اجرای بتن‌ریزی، تجهیزات، ماشین‌آلات مورد نیاز توسط واحد علوم و تحقیقات و طی قرارداد با شرکت راه‌سازی و عمران ایران در قالب طرح‌های ارتباط صنعت و دانشگاه انجام گرفته است.


تحقیقات، یافته‌ها و بررسی‌های محققان واحد علوم و تحقیقات به سرپرستی دکتر مهدی روانشادنیا رئیس دانشکده عمران، معماری و هنر واحد علوم و تحقیقات توسط شرکت راه‌سازی و عمران ایران در قالب کتابی با عنوان «مدیریت اجرایی روسازی بتنی» چاپ و منتشر شد.
دکتر مهدی روانشادنیا درباره مزایای روسازی بتنی جاده‌ها گفت: احداث جاده شامل سه بخش زیر اساس، اساس و رویه‌سازی است. در حالت عمومی رویه‌سازی به سه شکل آسفالتی، بتنی و ترکیبی صورت می‌گیرد. در ایران بیشتر روسازی‌ها بصورت آسفالتی است، این در حالی است که بتن مزایای بیشتری نسبت به آسفالت دارد. طول عمر بیشتر، هزینه اجرا و تعمیر و نگهداری کمتر، عملکرد بهتر در جاده‌های شیب‌دار نسبت به آسفالت، آسیب کمتر به محیط زیست و ... از جمله مزایای روکش بتنی نسبت به روکش آسفالتی است.

وی افزود: از آنجایی که از سال ۱۳۹۲ توجه ویژه‌ای نسبت به بکارگیری بتن برای روسازی جاده‌ها صورت گرفت، سیاست وزارت راه و شهرسازی به سوی روسازی ۱۰ درصدی جاده‌های کشور با استفاده از بتن قرار گرفت. بر این اساس شرکت راه‌سازی و عمران ایران به عنوان متولی اجرای روسازی بتنی آزادراه اصفهان – شیراز به طول ۲۲۵ کیلومتر طی قراردادی تحقیق، بررسی و تدوین روش‌ها، مراحل اجرایی، تجهیزات، ماشین‌آلات مورد نیاز و... را به واحد علوم و تحقیقات واگذار کرد.
دکتر روانشادنیا با بیان اینکه در تدوین این کتاب از تجارب، ضوابط و منابع روز دنیا استفاده شده است، ادامه داد: تفاوت کتاب «مدیریت اجرایی روسازی بتنی» با سایر کتب و نوشته‌های این حوزه، توجه ویژه این کتاب با دیدگاهی مدیریتی به طراحی، روش‌های اجرا، تجهیزات اجرایی، ماشین‌آلات مورد نیاز و مباحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست است که می‌تواند دستمایه‌ای جامع برای عاملین اجرای پروژه‌های روسازی بتنی در کشور باشد.
نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/04/25