استحکام سیمان با نانو پلاکت هایی با ریشه سبزیجات

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/05/03

وب سایت رسمی کلینیک بتن ایران (مهندسین مشاور مهرازان پایدار):

محققان دانشگاه لنکستر انگلیس با اضافه کردن نانو پلاکت های ریشه سبزیجات سیمان را تقویت کرده اند.این تحقیق به رهبری پروفسور محمد صافی انجام شد. به گفته او این پلاکت های سلولزی(که با همکاری شرکت اسکاتلندی CelluComp تولید شده اند) در حقیقت ورقه های نانویی هستند که از ریشه هویج و چغندر قند ساخته شده اند.
این بخش سبزیجات در صنعت مواد غذایی دور ریز به حساب می آیند. هنگامی که ریشه این سبزیجات به ترکیب سیمان اضافه می شود، پلاکت ها مقدار هیدرات سیلیکات کلسیم را می افزایند. این ماده محصول اصلی هیدراسیون سیمان «پورتلند» است و در اصل عامل تقویت سیمان به حساب می آید.


در آزمایشگاه، افزودن پلاکت ها سبب شد سیمان به شدت قدرتمندتر شود، به طوری که برای دستیابی به میزان معینی استحکام، به ۴۰ کیلوگرم سیمان پرتلند کمتری نیاز بود.این بدان معناست که سیمان کمتری برای ساخت یک سازه نیاز است. چنین روندی به حفظ محیط زیست کمک می کند زیرا تولید سیمان یکی از منابع اصلی ایجاد گاز دی اکسید کربن است.
علاوه بر تمام این موارد افزایش پلاکت ها، تراکم میکروساختار سیمان را نیز می افزاید و در نتیجه مقاوم سازی سازه های بتنی در برابر خوردگی بتن بیشتر می شود.