حضور کلینیک بتن ایران دربزرگترین نمایشگاه تولیدات برتر

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/05/22
سازمان شهرک های صنعتی ایران برگزار می کند:
بزرگترین نمایشگاه تولیدات برتر صنایع کوچک ایران،21 تا23مرداد97 در شبستان مصلی تهران 
با توجه به درخواست و دعوت سازمان شهرک های صنعتی ایران از کلینیک بتن ایران واحد تولید صنعت شیمایی ساختمان از شهرک صنعتی اشتهارد دعوت به عمل آمد تا بدون هیچ هزینه در بزرگترین نمایشگاه تولید صنایع کشوری حضور یابد شایان ذکر است شرکت کلینیک بتن ایران(مهندسین مشاور مهرازان پایدار) از نمونه های برتر این شهرک صنعتی انتخاب و دعوت شدند.