افزایش صادرات سیمان در 5 ماهه اول سال

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/06/06

وب سایت رسمی کلینیک بتن ایران (مهندسین مشاور مهرازان پایدار):
ناظر گمرکات سیستان اعلام کرد: در پنج ماه امسال میزان صادرات، واردات و ترانزیت کالا از گمرکات و بازارچه های مرزی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشت.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: در این مدت، 671 هزار تن کالا به میزان ارزی بیش از 242 میلیون دلار از گمرکات و بازارچه های استان صادر شد که نسبت به سال قبل از نظر ارزشی 70 درصد رشد داشت و عمده کالاهای صادراتی سیمان، گاز و میله بود.

وی اظهار کرد: مقداری کالا هم از مبادی استان صادر شد که فرایند تشریفات مربوط به صادرات در گمرکات دیگر انجام گرفته بود و فقط از استان خارج شد که این میزان به 1.5 تن با ارزش 740 میلیون دلار رسید و به لحاظ ارزش 47 درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته داشته است و کاشی، سیمان و قیر عمده کالاها صادراتی بود.