محققان ایرانی کفپوش داخلی با فناوری نانو ساختند

وب سایت رسمی کلینیک بتن ایران (مهندسین مشاور مهرازان پایدار):

 نانو محققان ایرانی کفپوش داخلی با فناوری نانو ساختند
بسیاری از ابداعات و نوآوری‌ها در بزنگاه‌هایی رخ داده که می‌توان از آن‌ها به عنوان فرصت استفاده کرد و قطعا شرایط سخت و فشار برای محققان ایرانی که همیشه انگیزه لازم برای موفقیت را دارند، تلخ و گزنده نیست و حتی به عنوان یک فرصت تلقی می‌شود.

گاهی همین دشواری‌ها بارقه‌های خلاقیت و نوآوری را در ذهن ایجاد می‌کند و در انتها فناوری جدید خلق می‌شود.اینکه هزینه گزافی صرف واردات محصولاتی شود که خودمان توان تولید آن را داریم برای محققان ایرانی قابل تحمل نیست و آن‌ها حتی در سخت‌ترین شرایط و با وجود تحریم مواد اولیه دست به تولید می‌زنند.این‌‌بار محققان ایرانی با تولید کفپوش‌های مقاوم از اینکه هزینه بسیاری صرف واردات این کفپوش‌ها شود جلوگیری کردند.کفپوش‌هایی که در خیابان به کار می‌روند، از نظر مقاومت در برابر فشار تفاوت بارزی با کفپوش‌های فرودگاهی و بندرگاهی دارند، چرا که در کفپوش‌های خیابان فشار وارده کمتر از کفپوش‌های بندرگاهی و فرودگاهی است، در بنادر و فرودگاه‌ها به دلیل استفاده از خودروهای بارکش و جرثقیل‌ها، میزان فشار بر هر سانتی‌متر مربع بسیار بیشتر از کوچه‌ها و خیابان‌های شهری است، از این رو الزامات استاندارد برای این کفپوش‌ها متفاوت با کفپوش‌های دیگر است.

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1397/06/20