بازتاب مصاحبه کلینیک بتن ایران در خبرگزاری تسنیم

 به گزارش خبرگزاری تسنیم،  سازه های بتنی پل معمولاً اشکال مختلف فرسایش بتن را تجربه می کنند پوسته پوسته شدن، متورق شدن و آسیب دیدن و تخریب در اثر یخ زدگی داخلی و حملات محیطی و شیمیایی از این دسته می باشند. آببندی و استفاده از پوشش ها و مصالح ضد آب مثل سیلرها و روکش ها برای کاهش فرسایش و تخریب بتن با محدود کردن نفوذ آب در برابرعوامل خطرناکی مانند کلریدها و سولفاتها به افزایش عمر سازه بتنی کمک می کنند. این مواد مقاومت در برابر حمله شیمیایی و آسیب خوردگی در اثر مواد شیمیایی یخ زدایی و ضد یخ، مانند NaCl، CaCl2 وMgCl2  و همچنین انتقال بخار آب اشباع  رطوبت را تسهیل کرده و در نتیجه به خشک شدن سریع بتن کمک می کنند.

در این مطلب شرایط و ویژگی های اصلی سیلرها و بتونه ها و روکش های مورد استفاده در آببندی پل ها ارائه شده است.

انواع مختلف و معیارهای انتخاب سیلرها و روکش ها، آماده سازی سطح و روش های کاربردی مورد نیاز برای و اجرا و استفاده از این محصولات و نقش آنها در محافظت از بتن و نیز، روش های مختلف ارزیابی و معیارهای عملکرد پوشش های آببندی و سیستمهای محافظت از پل های بتنی در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

شما می توانید مقاله کامل سیستم های آب بندی و پوشش برای محافظت از سازه های بتنی پل در وب سایت رسمی تسنیم تسنیم مطالعه نمایید.

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1399/05/13