انعقاد قرارداد پوشش اپوکسی سالن GIS کارخانه نورد فولاد کاوه

در آذر ماه سال جاری تفاهم نامه تهیه و تامین مصالح و اجرای عملیات کفپوش اپوکسی گالری برق و سالن GIS و کنترل کارخانه نورد فولاد کاوه اروند واقع در استان خوزستان فی مابین مجموعه مذکور و کلینیک بتن ایران ( مهندسین مشاور مهرآزان پایدار) منعقد گردید . کلینیک بتن ایران تجاربی در انجام پروژه های مشابه مانند کفپوش کنداکتیو سالن GIS مجتمع فولاد هرمزگان فولاد صبا- و کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک سالن کنترل ، سازمان نقشه برداری ایران را دارد.

کلینیک بتن ایران

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/09/07