کسب نشان ویژه شرکت ملی نفت ایران توسط مجموعه کلینیک بتن ایران

به دنبال شرکت در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت،پالایش ،گاز و پتروشیمی تهران،کلینیک بتن ایران ،موفق گردید به عنوان یکی از شرکت کنندگان ایرانی از سوی شرکت ملی نفت ایران به سبب ارائه خدمات و محصولات ، صادرات و بومی سازی تکنولوژی مورد تقدیر قرار گرفته و موفق به کسب نشان و تندیس شرکت برگزیده نفت گردد.

 

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/09/07