انجام عملیات تعیین شناسنامه سازه ی بتنی واحد آب رسانی صدا و سیما

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/09

در اردیبهشت ماه سال جاری ، 1396، با همکاری واحد مهندسی و تعمیرات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انجام عملیات تست های غیر مخرب ، از جمله تست التراسونیک و اسکن بتن و تست پتانسیل خوردگی و هافسل بر روی سازه های بتنی ، به انجام رسید.

انجام عملیات تعیین شناسنامه سازه ی بتنی

انجام عملیات تعیین شناسنامه سازه ی بتنی

انجام عملیات تعیین شناسنامه سازه ی بتنی