انجام عملیات مقاومت سنجی و بررسی سازه های بتنی در پالایشگاه نهم

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/09

در تیر ماه سال 1396 ، مجوعه تست های غیر مخرب بتن ، شامل تست التراسونیک ، خوردگی و اسکن بتن و تست هافسل و تعیین اختلاف پتانسیل الکتریکی بر روی سقف های سولفور پیت های یک و دو واحد 108 پالایشگاه نهم – فاز 12 منطقه ی ویژه اقتصادی پارس جنوبی- به سفارش واحد تعمیرات و مهندسی ، توسط واحد فنی و کارشناسان کلینیک بتن ایران ( مهندسین مشاور مهرآزان پایدار) انجام گرفته و نتایج به همراه کارشناسی وضعیت موجود سازه های بتنی و راهکارهای ارتقا و توان بخشی سازه های مورد بحث به واحد مربوط ارائه گردید.

عملیات مقاومت سنجی و بررسی سازه های بتنی در پالایشگاه نهم