انعقاد قرارداد پوشش اپوکسی پست های برق پتروشیمی خارک

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/09

در مرداد ماه سال جاری تفاهم نامه تهیه و تامین مصالح و اجرای عملیات کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک پستهای برق واحد های US2 و  LPG و کنترل شرکت پتروشیمی خارک فی مابین مجموعه مذکور و کلینیک بتن ایران ( مهندسین مشاور مهرآزان پایدار) منعقد گردید . کلینیک بتن ایران تجاربی در انجام پروژه های مشابه مانند کفپوش کنداکتیو سالن GIS مجتمع فولاد هرمزگان – فولاد صبا- و کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک سالن کنترل ، سازمان نقشه برداری ایران و گالری ها و اتاق برق کارخانه نورد فولاد کاوه را دارد.

 کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک