انجام تست های غیر مخرب سازه های شرکت اکتیور کو

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/09

انجام تست های غیر مخرب سازه های شرکت اکتیور-کو

در دی ماه سال 1395، تست های غیر مخرب و بررسی و کارشناسی فنی سازه های بتنی واحد در حال توسعه شرکت دارویی اکتیور کو ، واقع در شهرک صنعتی بهارستان استان البرز صورت پذیرفت و شناسنامه سازه ای به کارشناسان آن شرکت تقدیم گردید.

انجام تست های غیر مخرب سازه های شرکت اکتیور-کو